English

 


ספריית וידאו

ערבים ישראלים


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

אחמד טיבי משבח מחבלים "שהידים"
חבר הכנסת אחמד טיבי הוצג על ידי המנחה במלים הבאות: "דְבַר אנשינו בפלסטין הכבושה משנת 1948."

טיבי: "...אחיי בהנהגה הפלסטינית, באתי אליכם מהחצי השני של התפוז כדי להרכין ראשי בפני זכר השהידים ומשפחות השהידים ושלום לכם...
בהיסטוריה של העמים ומאבקיהם תופס השהיד את פסגת התפארת. אין ערך נעלה יותר מהשהאדה. השהיד הוא אשר פורץ את הדרך ומשרטט בדמו את הדרך לחירות וההשתחררות. השהיד הוא סמל המולדת...
ברכות לאלפי השהידים במולדת ובניכר וברכות לשהידים שלנו ושלכם בתוך הקו הירוק - אלה, שהכובש רצה שיכנו אותם טרוריסטים ואנו אומרים כי אין דבר נעלה יותר מאלה שמתו למען המולדת."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 09/01/2011 (1 דקות.)


ערבים ישראלים 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2019 2011 2003
2018 2010 2002
2017 2009 2001
2016 2008 2000
2015 2007 1999
2014 2006 1998
2013 2005 1997
2012 2004

Created by swat