English

 


Share |
הקודם הבא

מי אומר את האמת? נתניהו או עבאס?
יו''ר הרש''פ מחמוד עבאס, 3/5/2017: "אני מבטיח לך, אדוני הנשיא, שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו ואת הנכדים שלנו על תרבות של שלום."

ראש הממשלה בנימין נתניהו 4/5/2017: "שמעתי אתמול את הנשיא עבאס אומר שהם מחנכים כי הפלסטינים מחנכים את ילדיהם לשלום. ל,מרבה הצער זה לא נכון."

מי אומר את האמת? אתם תחליטו!

השידורים הבאים הם מהטלוויזיה הרשמית של הרשות הפלסטינית שבשליטת הרשות הפלסטינית.

ילדים: "האבן שלי, האבן שלי הפכה לקלצ'ניקוב."
מנחה: "בראבו!"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 20/1/2017]

ילד: "כמו ששחטנו אותם ברחובות ביירות
למענך, יאסר ערפאת, למענך נמות...
מחר ננקום את נקמתנו, ואת מנהיגם יובילו בתוך ארון
אנו הפת"ח סופה, ודמנו מזון למהפכה."
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 6/1/2017]

ילד: "נילחם ביהודים, נהרוג אותם ונתגבר עליהם."
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 22 ו-25 במרץ, 2015]

ילדה: "למלחמה אשר תכתוש את העושק ותוציא את נפש הציוני"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 29/1/2013]

ילד: "למלחמה אשר תכתוש את העושק ותוציא את נפש הציוני"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 1/3/2013]

ילדה: "למלחמה אשר תכתוש את העושק ותוציא את נפש הציוני"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 25/4/2014]

ילדה: "למלחמה אשר תכתוש את העושק ותוציא את נפש הציוני"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 19/2/2016]

ילד: "למלחמה אשר תכתוש את העושק ותוציא את נפש הציוני"
מנחה: "בראבו!"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 17/3/2017]

ילד: "שא את נשקך, התנגד, והטל אימה... החרב, זעזע, שרוף והצת!"
[הערוץ הישיר הרשמי של הרש"פ, 16/9/2014]

ילדה: "הו בני ציון, הרעים ביותר מבין הבריות, הו קופים ברבריים, חזירים ארורים"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 3/7/2013]

ילדה: "הו בני ציון, הרעים ביותר מבין הבריות, הו קופים ברבריים"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 29/5/2015]

ילד: "הו קופים ברבריים, חזירים ארורים
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 12/9/2014

ילדה: אויבי אללה הם בני החזירים... אנסו נשים בכיכרות... היכן אומת האסלאם? היכן אומת האסלאם ולוחמי הג'יהאד?..."
מנחה: "בראבו, כפיים!"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 22/3/2013]

שטן: "בניתי את תוכניתי על אש השנאה והתיעוב שלבבות היהודים מלאים בה כלפי מוחמד ותומכיו."
[הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ, 29/7/2013 וערוץ עודה בהנהלת פת״ח, 25/6/2016]

ילדה: "האויב שלנו, ציון, שטן עם זנב"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 7/4/2012]

ילדה: "האויב שלנו, ציון, שטן עם זנב"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 8/5/2012]

ילד: "האויב שלנו, ציון, שטן עם זנב"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 13 ו-14 במאי, 2014]

ילדה: "האויב שלנו, ציון, שטן עם זנב"
מנחה: "תודה רבה לך. אני מאוד אוהבת את השיר הזה."
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 6/11/2015]

ילדה: "אנו אומרים שפלסטין קיימת, שפלסטין תחזור אלינו, ושאין דבר כזה ששמו ישראל."
מנחה: "בראבו!"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 16/5/2014]

אז מי משקר?
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 11/05/2017 (1 דקות.)


סרטוני PMWארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat