English

 


הערבים הישראלים
התייחסות למדינת ישראל
חנין זועבי בראיון מקיף יוצאת בביקורת על מפלגות ערביות שאינן מתנגדות מספיק לציונות לדעתה; זועבי: יש לראות את המאבק עם המדינה "לא כמאבק לשוויון אלא כמאבק נגד הציונות כרעיון וכדרך, וכ[סכסוך] עם המדינה כמדינה יהודית"
כל אל-ערב - 23/04/2010
 


חנין זועבי בהיותה ח"כית חדשה התראיינה ראיון כולל לעיתון 'כל אל-ערב'. להלן קטעים מתוך הראיון:

עורכי הראיון: זידאן ח'לאילה, סעיד חסניין ופאיז אשתיווי
ש. "האם אינך מרגישה שאתם [בל"ד] מבודדים וכי הכוחות והמפלגות הערביות, ואפילו ועדת המעקב, תמיד מתנגדות לעמדותיכם?"
ת. "זה לא נכון, בל"ד אינה מבודדת... אך בגלל השיח הפוליטי המתקדם של בל"ד יחסית לאחרים, היא נראית בודדה או מרוחקת מהאחרים. אך למעשה בל"ד אינה רחוקה, אלא היא נבדלת [מילולית: מצטיינת] מהאחרים בשל השיח שלה וההשקפה שלה, אשר רואה את הסכסוך מתוך נקודת מבט כלל-ערבית, ורואה את הסכסוך לא כמאבק לשוויון אלא כמאבק נגד הציונות כרעיון וכדרך, וכ[סכסוך] עם המדינה כמדינה יהודית. לדעתי אי-אמירת הדברים בצורה מפורשת, כשאתה לא מגדיר כראוי את הסכסוך שלך עם הציונות – זוהי צביעות פוליטית. כך למשל, איך נוכל לדרוש את זכות השיבה לפליטים, אם איננו מתנגדים ונאבקים נגד פרויקט המדינה היהודית.
יש הרבה יותר אנשים המאמינים ברעיונות של בל"ד, מאשר אנשים המצביעים לבל"ד." [...]
ש. "אבל כל המפלגות הערביות תומכות בזכות השיבה לפליטים?"
ת. "אינני בטוחה בכך, יש הצהרות ואמירות במפלגה הקומוניסטית, למשל, שלא משתמע מהן הגנה על הזכות הזו... "
ש.  "את אומרת שההשקפה שלכם על הסכסוך מתמקדת בציונות, אך גם אתם משחקים משחק כפול [כשאתם פועלים] במסגרת המושגים הציוניים, כשאתם משתתפים במערכת הבחירות לכנסת?"
ת. "אני לא מסכימה, מפני שהעימות שלי עם השלטון צריך להיות עימות ישיר, ואינני רואה סתירה בין היותי בכנסת ובין המאבק שלי. אני נכנסת לכנסת עם תכנית ועם גישה נגדית. על הבסיס הזה נשפטתי ב-2006 וב-2009, וכך יהיה בשלבים הבאים. הנאמנות הראשונה שלי בכנסת היא לתכנית שלי. "
ש. "אבל אתם נשבעים אמונים למדינה ולחוקיה ."
ת. "זה אחד המחירים שאנחנו נאלצים לשלם, כי אתה תמיד מנסה לשלם מחיר מסוים בשביל הסתירות הגדולות הקיימות בחיינו במדינה הזו."
ש. "זה סוג של פרגמטיזם וויתור על ערכים ועקרונות, אז למה את גוערת במי שמצטרף למפלגה ציונית, כדי להשיג באמצעותה את רצונותיו?"
ת. "המחלוקת היא בכך שהמאבק של המפלגות הערביות הינו על שוויון, ואני איני מאמינה בשוויון תחת המשטר הקיים, ואינני רוצה בכך. זה שוויון מתוך היטמעות, ואנו קוראים לזה 'ישראליזציה'. מי שדורש שוויון בתוך מסגרת 'יהודיוּת המדינה', הוא ללא ספק השלים את תהליך הישראליזציה."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat