English

 


סילוף והכחשת שואה
הכחשת השואה, עלילות וסילוף
עלילה של הרשות הפלסטינית: בורות מוות ישראליים
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 10/04/2008
 


     "אספו את הגברים בשורות, בכל שורה 7-8 אנשים. אמרו להם לחפור תעלה עמוקה בבית הקברות... השורה הראשונה נעמדה ליד התעלה, ירו עליהם ירי מקלעים, הם מתו, ואז ביקשו מהשורה השנייה שיקברו אותם וכך [הרגו אותם] שורה אחר שורה."
[הערה: אין בסיס היסטורי לארועים שכאלה, ומעולם לא הועלו האשמות כאלה בעבר עד היום, 60 שנה לאחר הארועים.]

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat