English

 






כל הדף


שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
פיגועי ה-11 בספטמבר

אוסאמה בן-לאדן חוגג את ה-11 בספטמבר
מתכנן פיגוע ה-11 בספטמבר, אוסאמה בן-לאדן, חוגג את אירועי ה-11 בספטמבר.
הוא מסמן את סמל הניצחון, "V" בידיו, והאצבעות הן מגדלי התאומים הבוערים.
אל-חיאת אל-ג'דידה
12/09/2007



הקודם הבא


קריקטורות



ארכיון קריקטורות - כל הנושאים





Created by swat