English

 


כל הדף


המנהיגות הפלסטינית
מחמוד עבאס
נאומים לקהילה הבינלאומית


עוד בקטגוריה זו
1- האדרת טרור ואלימות
2- האלימות היא אופציה לגיטימית
3- אחריות אישית על פעילות הטרור
4- קשרים עם אוייבי המערב
5- עידוד שנאה
6- סוגיית ירושלים
7- אי הכרה בישראל
8- על תהליך השלום
כל הדף


Created by swat