English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

ח"כ אחמד טיבי לטלוויזית הרש"פ: ההתנגדות לכיבוש היא אחת הזכויות של העמים הנתונים תחת כיבוש"
"אנו עומדים בפני מצב שהיה צפוי, של רצח יומיומי ופשע מלחמה נתעב, חלק מתוכנית מגרה של צבא הכיבוש ובראשו ברק. מה שקורה, מה שאנו שומעים ורואים הוא דבר שמבייש את הקהילה הבינלאומית, בייחוד כשאנו רואים את גופות הילדים ורואים את כמות האזרחים שנופלים... דעת הקהל הישראלית עומדת מאחורי ההנהגה הישראלית וצבא הכיבוש ותומכת בכל פשע שמבצעת ישראל בעזה תחת הכותרת 'הגנה עצמית'... מול השתיקה של הקהילה הבינלאומית, שמציגה את המצב כאילו שהוא מלחמה בין שני צבאות, צבא פלסטיני וצבא ישראלי.
אנו ניצבים בפני פשע מלחמה במלוא מובן המלה. תמונת התינוק מוחמד אל-ברעי לא הוצגה בתקשורת הישראלית. אפילו התקשורת הישראלית, בדרך הכיסוי [התקשורתי] שלה, משתתפת במזימה נגד הסבל הפלסטיני...
אני מדגיש שההתנגדות לכיבוש היא אפשרית, מותרת ויתר על כן, היא אחת הזכויות של עמים הנתונים תחת כיבוש. כפי שפעל חיזבאללה וניצח בהתנגדות שלו. בהתנגדות יש גאות ושפל. ההתנגדות היא פעולה שמקדמת את הסוגיה שאותה מייצג איש ההתנגדות. יש לבחון כל פעולה האם היא מקדמת את הסוגייה והאם היא מגינה על האנשים או שלא. אם הוכר בכך שזו תקופה של שפל ולא של גאות, או ההפך, הרי שזהו חלק מזכויות העמים להגנה עצמית, וההנהגה מגינה על העם, על האנשים ועל האזרחים, וזוהי חובתה של ההנהגה הפלסטינית."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 02/03/2008 (2 דקות.)


2008 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2019 2011 2003
2018 2010 2002
2017 2009 2001
2016 2008 2000
2015 2007 1999
2014 2006 1998
2013 2005 1997
2012 2004

Created by swat