English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

סרטון מבויים בטלוויזיה הפלסטינית: טנק ישראלי יורה בילד פלסטיני
שלושה סרטונים שונים של טנק מסתובב, ילד רץ ותותח ארטילריה יורה ערוכים יחד בצורה מטעה בטלוויזיה הפלסטינית ליצירת סרטון מבויים המדמה טנק ישראלי יורה לכאורה בילד פלסטיני.
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 14/05/2008 (1 דקות.)


2008 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2019 2011 2003
2018 2010 2002
2017 2009 2001
2016 2008 2000
2015 2007 1999
2014 2006 1998
2013 2005 1997
2012 2004

Created by swat