English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

הרשות הפלסטינית לילדים: הילד השהיד מבלה בלונה פארק בגן העדן
הרשות הפלסטינית בתשדיר לילדים מעביר מסר המעודד "שהאדה":
הילד השהיד, מוחמד א-דורה, מבלה בלונה פארק בגן עדן וקורא לילדים: "בואו אחרי"

טקסט על המסך: "אני מנופף לכם לא כדי להיפרד, אלא כדי לומר: בואו אחרי. מוחמד אל-דורה."
קריין: "מה נעים ריח השהידים, מה נעים ריח האדמה שמרווה אותה מפל הדם שזורם מגוף רענן, מה נעים ריח האדמה."
ילד (מוחמד אל-דורה): "הו, אבי. להתראות. להתראות, אבי. אני אלך ללא פחד וללא בכי. מה נעים ריח השהידים! אני אלך למקומי בשמיים, מה נעים ריח השהידים. הוא אבי, להתראות."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 05/03/2008 (1 דקות.)


2008 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2019 2011 2003
2018 2010 2002
2017 2009 2001
2016 2008 2000
2015 2007 1999
2014 2006 1998
2013 2005 1997
2012 2004

Created by swat