English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

הטלוויזיה הפלסטינית: הבאת ילדים מזרע מוברח "משחררת" אסירים
הטלוויזיה הפלסטינית: הבאת ילדים מזרע מוברח "משחררת" אסירים; הולדת התינוק היא "לידה מחדש" של המחבלים

קריינית הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ: זרע מוברח מבית הכלא הישראלי שיחרר את האסיר וליד דקה, ורשם את הולדתו מחדש.

וליד דקה הוא מחבל ערבי ישראלי, חבר בארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין" (חז"ע). דקה היה חבר בחוליה שחטפה ורצחה את חייל צה"ל משה תמם באוגוסט 1984,
ועל כך הוא מרצה עונש מאסר עולם.
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 29/04/2020 (1 דקות.)


2020 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2020 2012 2004
2019 2011 2003
2018 2010 2002
2017 2009 2001
2016 2008 2000
2015 2007 1999
2014 2006 1998
2013 2005 1997

Created by swat