English

 


תשלום משכורות למחבלים ולמשפחותיהם

Share |
הקודם הבא

הרש"פ מאשרת: משכורות האסירים ישארו כמות שהן
"דובר הממשלה איהאב בסיסו‪:‬ שינוי המשרד לענייני אסירים לרשות לענייני אסירים אינו מעניינה של ממשלת [הרש"פ], אלא מעניינו של אש"ף. הממשלה הפלסטינית היא חלק מאש"ף... [השינוי] יעניק כיסוי פוליטי וחוקי לנושא הזה. בנוסף, הוא ישמוט את טענותיהם הרבות של גופים רבים שמנסים תמיד לומר שכספי הסיוע [הזרים לרש"פ] עוברים לאסירים...‬
מנחה התוכנית: אף אחת מזכויות האסירים לא תשתנה. רק השם השתנה. במקום לקרוא לזה "משרד" אנו קוראים לזה "רשות" אבל משכורות [האסירים] ימשיכו לזרום, הכל ימשיך, כל הקצבאות... מה שמדאיג את האנשים זה מטה לחמם, שהוא לא יגדע. אנחנו רוצים להבהיר להם ששום דבר לא יפגע באסירים אף אחת מהזכויות שלהם - שהיו תחת משרד, שהפך לרשות - ישארו כמות שהן.
בסיסו‪:‬ אם אתה רוצה לפשט את הדברים, אז כן, זה יכול להיות הסבר פשוט."‬
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 05/06/2014 (1 דקות.)


סרטונים


משכורות המחבלים והרוצחים הן "עניין קדוש",לדברי ראש הממשלה הפלסטיני
11/05/2020 (1דקות.)
עבאס מבטיח להמשיך משכורות טרור: "אנחנו נשלם"
20/05/2020 (1דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית שידרה 155 פעמים בשנת 2019 את ההבטחה של עבאס להמשיך לשלם משכורות טרור:
16/11/2018 (1דקות.)
שר החוץ של הרש"פ: ״לא נסכים לקבל שום סכום חלקי מכספי המיסים״
21/02/2019 (1דקות.)
מחמוד עבאס: המחבלים פעלו "למען אינטרס לאומי, ולא מסיבות אישיות" - אנחנו חייבים לשלם להם
21/04/2019 (1דקות.)
סגן יו"ר פת"ח: האסירים הם "גיבורים ולוחמים." נמשיך לשלם להם "גם אם יישארו לנו פרוטות בודדות”
16/04/2018 (1דקות.)
עבאס: "השהידים ומשפחותיהם הם מקודשים, [וכך גם] הפצועים האסירים. לכולם עלינו לשלם"
28/10/2018 (1דקות.)
"זו חובתנו המוסרית" לשלם משכורות למחבלים, אומר מנהל הרשות לענייני האסירים. "אנו גאים בכך"
26/02/2018 (1דקות.)
דיון בנורבגיה על דו"ח "מבט לתקשורת פלסטינית" בנושא תשלום משכורות למחבלים. משרד החוץ של נורבגיה מודע לכך שהרש"פ ממשיכה לשלם משכורות למחבלים, חברי פרלמנט נורבגים מתנגדים לכך
24/04/2016 (4דקות.)
שר פלסטיני מאשר תחבולה של הרש"פ להמשיך לשלם משכורות למחבלים
30/08/2014 (2דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית טוענת כי תקיפת בניין בעזה הייתה דומה לפגועי התאומים
26/08/2014 (1דקות.)
שר ברש"פ: האירופאים אוסרים תשלום משכורות למשפחות מחבלים
04/11/2013 (1דקות.)
הרש"פ מאשרת: משכורות האסירים ישארו כמות שהן
05/06/2014
משרד האסירים ברש"פ מתוקצב ב-40 מיליון ש"ח כל חודש
11/06/2014 (1דקות.)
תכסיס הרש"פ כדי לחמוק מ"לחץ בינלאומי" על המשכורות שמשולמות למחבלים
01/06/2014 (1דקות.)
שר האסירים ברש"פ: 4,000 אסירים לשעבר מקבלים משכורת חודשית
29/12/2012 (1דקות.)
יו"ר מועדון האסיר: "מה שמוציאים על האסירים זה בדיוק מה שמוציאים עלי ועליך, כלומר משכורת"
17/01/2013 (1דקות.)


ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat