English

 


בחירות ומגמות
העיתון הרשמי של הרש"פ: סקר מראה ‏כי למעלה מ30% תומכים ברצח של ‏משפחת פוגל באיתמר
אל-חיאת אל-ג'דידה - 07/04/2011
 


‏" 63% מהפלסטינים מתנגדים ‏להתקפה בהתנחלות איתמר, בה ‏נרצחה משפחה בת חמש נפשות, ‏לעומת 32% מהפלסטינים [שתומכים ‏בה]."‏

הערה: אודי ורות פוגל ושלושת ילדיהם – ‏יואב,בן 11 ,אלעד בן 4 והדס בת ‏השלושה חודשים – נרצחו בישוב איתמר ‏ב11/3/2011.‏
הסקר נערך ע"י המרכז הפלסטיני ‏למחקרים מדיניים ולסקרי דעת קהל ‏בראמאללה, ומכון טרומן לקידום ‏השלום באוניברסיטה העברית.‏


הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat