English

 


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
לילא ר’נאם

Share |
הקודם הבא

נציגתו של עבאס: רבי המחבלים, שרצחו מאות אנשים הם "אדירים," "נשמות טהורות"
מזכ"ל התאחדות משפחות השהידים מוחמד צביחאת: מושלת מחוז רמאללה ואל-בירה, ד"ר לילא ר'נאם, נציגתו של כבוד הנשיא [מחמוד עבאס]...
מושלת מחוז רמאללה ואל-בירה ד"ר לילא ר'נאם: "כל השהידים אשר עלו השמימה, בכל שלבי המהפכה הפלסטינית והמאבק הלאומי הארוך, מכל הפלגים הלאומיים... אנו מבטיחים ונשבעים לאדירים הללו: אנו עדיין ]הולכים[ בדרכיכם... הנשמות הטהורות הללו נותנות לנו היום תמריץ מחודש להמשיך בדרך המאבק והמהפכה, על פי העקרונות של השהידים המנהיגים הגדולים: הנשיא והסמל, השהיד יאסר ערפאת, דוקטור ג'ורג' חבש )מייסד החזית העממית(, אבו עלי מוסטפא )מזכ"ל החזית העממית(, שיח' אחמד יאסין )מייסד חמאס(, פתחי שקאקי )מייסד הג'יהאד האסלאמי(, סמיר רו'שה )מזכ"ל חזית המאבק העממי הפלסטיני(, אבו ג'יהאד )ממסיידי פת"ח( וכל המנהיגים הגדולים."

ג'ורג' חבש - ממייסדי ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. אבו עלי מוסטפא - היה מזכ"ל "החזית העממית לשחרור פלסטין" הארגון תכנן וביצע פעולות טרור רבות נגד תושבי ישראל מאז הקמת הארגון בשנת 1967, ובמהלך האינתיפאדה השנייה, מסע הטרור הפלסטיני בשנים 2000-2005.
אחמד יאסין - מייסד ומנהיג לשעבר של ארגון הטרור חמאס. ארגון חמאס אחראי לפיגועי טרור רבים ולמוות של מאות אזרחים ישראלים.
פתחי שקאקי - מייסד ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שביצע פעולות טרור רבות בהן נרצחו מאות אזרחים ישראלים.
אבו ג'יהאד )ח'ליל אל-וזיר( - ממייסדי פת"ח, שימש כסגנו של יאסר ערפאת. היה ראש הזרוע הצבאית של אש"ף. עמד מאחורי פיגועי טרור רבים, שבהם נרצחו לפחות 125 ישראלים, ביניהם הפיגוע הקטלני ביותר בתולדות ישראל, פיגוע "אוטובוס הדמים" בכביש החוף בשנת 1978, שבמהלכו נרצחו 37 ישראלים מתוכם 12 ילדים.
סמיר ר'ושה - מזכ"ל "חזית המאבק העממי הפלסטיני", בשנים 2009-1974. החזית ביצעה פיגועים נגד מטרות ישראליות ואמריקאיות בשנות ה-70 וה-80.
הערוץ הישיר, הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח) 07/01/2015 (1 דקות.)


סרטונים
ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat