English

 


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
תאופיק טיראווי

Share |
הקודם הבא

בכיר פת"ח: "חיפה, יפו, עכו... כל פלסטין"
חבר הוועד המרכזי של פת''ח תאופיק טיראווי:"אנשינו, אנשי עזה... תשובו... לחיק המולדת, אשר מייצגות אותה עזה והגדה, מייצגת אותה פלסטין, כל פלסטין, מהנהר שלה ועד לים שלה. זאת המטרה שלנו, זה האור המאיר לנו את הדרך, אלו העקרונות שלנו בתנועת פת"ח: פלסטין - עזה היא חלק ממנה, הגדה חלק ממנה, והיא חיפה, יפו, עכו והיא כל פלסטין, אשר תהיה עבורנו מדינה עצמאית אם ירצה אללה."
ערוץ היוטיוב של תאופיק טיראווי 20/04/2014 (1 דקות.)


סרטונים
ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat