English

 


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
סולטאן אבו אל-עיניין

Share |
הקודם הבא

יועצו של מחמוד עבאס:"האחדות הלאומית הפלסטינית שלנו היא נשקנו נגד האויב הישראלי"
יועץ של מחמוד עבאס, סולטאן אבו אל-עינין: "האחדות הלאומית הפלסטינית שלנו היא נשקנו נגד האויב הישראלי. אנו מסכימים לאופציה של ההתנגדות, בכל צורותיה, ואנחנו [פת"ח] חלוצי המאבק המזוין. זאת אשליה לחשוב שפת"ח ויתרה על הרובה או שהיא השליכה את הרובה הצידה. אנו נותנים הזדמנות לשלום, אך הרובה שלנו עדיין טעון בכדורים... הגיע הזמן שנסכים על מנגנון, אם ייהרגו אצלנו - אז ייהרגו אצלם."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 23/09/2014 (1 דקות.)


סרט
ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat