English

 


אנטישמיות ברש"פ

Share |
הקודם הבא

מורה דת מוסלמי בטלוויזיה הפלסטינית: "היהודים הם עם של שקר. שקר, עיוות האמת וההתרחקות מן האמת זורמים בדמם"
עימאד חמתו, מרצה לפרשנות קוראן, אוניברסיטת פלסטין, עזה בתוכנית 'מוחמד שליח אללה': "עבד אללה בן סלאם, מחכמי היהודים, נכנס אל הנביא [מוחמד]... ועבד אללה בן סלאם התאסלם... [בן סלאם] הסתתר מאחורי וילון. [ומוחמד] אמר [ליהודים]: 'מה דעתכם על עבד אללה בן סלאם?' הם אמרו: 'הוא החשוב שבינינו, ובנו של החשוב שביננו. הוא מנהיגנו, ובנו של מנהיגנו.' [מוחמד] אמר: 'ידעתם שהוא התאסלם?' הם אמרו: 'חס וחלילה שהוא יתאסלם.' אז יצא אליהם עבד אללה בן סלאם, ואמר: 'הו היהודים... אני מעיד שאין אלוה מבלעדי אללה ומוחמד שליח אללה' (הכרזת האמונה האסלמית). תוך שניות, הם [היהודים] החלו לומר: 'הוא הטיפש שבינינו, ובן של טיפש, גדול השקרנים שבינינו, ובן של שקרן.' תראו מה זה! לפני שניות הם אמרו: הוא החשוב שבינינו ומנהיגנו ובן של מנהיג. היהודים הם עם של שקר. שקר, עיוות האמת וההתרחקות מן האמת זורמים בדמם... היהודים למדו בעל פה את השירים שליבו את המלחמות [בין השבטים הערבים לפני האסלאם]. חלק מהם [היהודים] תמכו בשבט אוס, וחלק בשבט ח'זרג', בזמן שהתנהלה מלחמה. זהו מנהגם של היהודים תמיד. הם יוצרים מלחמות."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 15/06/2016 (1 דקות.)


סרטונים


היהודים "טמאים" בשיר של ילדה לקרוב משפחתה המחבל
04/11/2021 (1דקות.)
"יהודי טימא את ירושלים... ואסף את כלבי העולם בתוכך" - שיר של ילדה לאביה המחבל
04/11/2021 (1דקות.)
היהודים "רוקדים וחיים על חלקי גופות" והם מאחורי "שחיתות עולמית" - בדרשה אנטישמית של שופט שרעי ברש"פ
05/10/2018 (1דקות.)
"האנושות לא תוכל לעולם לחיות יחד [עם היהודים]... הרוג אותם אחד אחד," אומר דרשן בטלוויזיה הפלסטינית
14/12/2018 (1דקות.)
דרשן בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ: היטלר נשלח על ידי אללה כדי להעניש את היהודים על התנהגותם המרושעת
19/10/2018 (1דקות.)
מחמוד עבאס: האנטישמיות והשואה נגרמו בגלל "ריבית הנשך" של היהודים, יהודים אשכנזים הם צאצאים של הכוזרים, ואין קשר בין היהודים לא"י
30/04/2018 (1דקות.)
ערבי תושב ירושלים: היהודים הם "גנבים, שודדים… צחנת העולם”
11/12/2017 (1דקות.)
שיר אנטישמי של נערה בטלוויזיה הפלסטינית: "מדוע הבאת אלינו את היהודים, שמטמאים את ירושלים ואת מסגדה הגדול”
15/12/2017 (1דקות.)
שיר בטלוויזיית הרש"פ מבטיח לתקוף יהודים: "נרים את דגל פת"ח באמצעות הרובה... נצא לך מן הים... אנו חיילים, עד שנשבור את היהודים"
10/11/2017 (1דקות.)
מורה דת מוסלמי בטלוויזיה הפלסטינית: "היהודים הם עם של שקר. שקר, עיוות האמת וההתרחקות מן האמת זורמים בדמם"
15/06/2016
סדרת אנימציה בערוץ טלוויזיה של פת״ח: היהודים והשטנים נלחמו ביחד נגד מוחמד והמוסלמים
27/06/2016 (1דקות.)
עבאס חוזר על עלילה לאיחוד האירופי: רבנים ישראלים קראו להרעיל מים על מנת לבצע "רצח המוני בפלסטינים"
23/06/2016 (1דקות.)
עלילה בטלוויזית הרש"פ: מועצת רבנים קראה "להרעיל" בארות של פלסטינים
20/06/2016 (1דקות.)
באירוע של הסהר האדום הפלסטיני, ילדה פלסטינית חוזרת על העלילה שהיהודים הורגים מתפללים מוסלמים במסגד אל-אקצא
18/04/2016 (1דקות.)
המופתי של בית לחם: "אותם גורמים [יהודים] שרדפו את ישו... שרצו להערים על ישו ולפגוע בו, עדיין פוגעים בפלסטין"
02/05/2016 (1דקות.)
דרשן בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ קורא לרצח עם: "אללה... הרוג אותם עד האחרון... הענש את היהודים הרשעים"
22/04/2016 (1דקות.)
שייח׳ אנטישמי במסגד אל-אקצא: ״אם נהרוג יהודי בתוך מסגד אל-אקצא״ היהודים ינצלו את זה, ויבנו לזכרו את בית המקדש
30/10/2015 (1דקות.)
שייח׳ אנטישמי במסגד אל-אקצא:"אללה יכול להשמיד את היהודים כולם עד האחרון שבהם, בכל רחבי העולם"
27/10/2015 (1דקות.)
הטלוויזיה של הרש''פ: ישראל הרעילה את בארות המים הפלסטיניות
24/09/2014 (1דקות.)
דרשן מוסלמי בטלוויזייה הפלסטינית: "אם דג אחד נלחם בדג [אחר] בים, אני ‏בטוח שהיהודים אחראים לכך"
25/02/2016 (1דקות.)


ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat