English

 


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
חנאן עשראוי

Share |
הקודם הבא

חנאן עשראווי שוללת את ישראל בתור מדינה יהודית, ושוללת את ירושלים בתור בירת ישראל
חברת הועד הפועל של אש"ף חנאן עשראווי בתוכנית "מצב הפוליטיקה": "ששת העקרונות שהציג [מזכיר המדינה ג'ון] קרי הם ללא ספק עקרונות ציוניים שמשרתים את האינטרס הישראלי. למשל, הוא דיבר על ירושלים - בירה של שתי מדינות. הוא לא אומר שמזרח ירושלים היא כבושה, אלא שירושלים היא בירה של שתי מדינות... שנית, הוא אומר "מדינה יהודית," בכך הוא נותן להם פרס גדול. אנו סירבנו ועודנו מסרבים לומר שישראל מדינה יהודית... גם בסוגיית הפליטים, [קרי] שלל מהם באופן אוטומטי את זכות השיבה ואמר שצריך להגיע לפתרון צודק של פיצויים ויישוב מחדש וכדומה. כלומר אין זכות שיבה."
["מצב הפוליטיקה," הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 3/1/2017]
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 03/01/2017 (1 דקות.)


סרטונים
ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat