English

 


פרסומי PMW
ספורט ברש"פ: איסור על פעילות לבניית שלום, והאדרת טרור
Share |
       
ספורט ברשות הפלסטינית 

האדרת מחבלים, איסור על פעילות לבניית שלום, 
חגיגת טבח הספורטאים הישראליים באולימפיאדת מינכן

איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

הקדמה
חלק 1
פרק 1: הרש"פ עושה שימוש בספורט על מנת להאדיר מחבלים 
פרק 2: הרש"פ אוסרת את השימוש בספורט כגשר לשלום 
פרק 3: ג'יבריל רג'וב, ראש הוועד האולימפי של הרש"פ, מעודד את הטרור 
פרק 4: הרש"פ מאדירה את המחבלים האחראים לטבח באולימפיאדת מינכן 
חלק 2 
תיעוד מפורט 
 
 הקדמה 
 
השבוע, הרשות הפלסטינית דורשת מפיפ"א להשעות את ישראל מפעילויות הספורט שלה. צעד אגרסיבי זה של הרש"פ הינו אירוני, שהרי הרש"פ ופת"ח אינן מכבדות את ערכי הספורט הבינלאומיים הבסיסיים, ומזלזלות ברוח הספורט האולימפי דרך קבע.

השימוש לרעה שהרשות הפלסטינית עושה בספורט הוא דוגמא מוחשית לאופן שבו הרש"פ בוחרת להעמיק את הסכסוך במקום לפתור אותו. במשך שנים הרש"פ משתמשת בספורט כדי להעביר את המסרים שרצח אזרחים ישראלים הוא מעשה מכובד והירואי, שישראל כולה היא "פלסטין," ושצעדים של בניית שלום, או "נורמליזציה" עם ישראל, הם אסורים ואף פליליים.

ג'יבריל רג'וב, ראש הוועד האולימפי, יזם ומקדם את הגשת הבקשה לפיפ"א. הוא גם אחד הגורמים העומדים מאחורי השימוש לרעה בספורט, והוא עצמו ממשיך לעודד טרור. אפילו המחבלים האחראים לטבח 11 הספורטאים הישראליים באולימפיאדת מינכן ב-1972 ממשיכים לזכות בהוקרה של הרש"פ ופת"ח.

תיעוד "מבט לתקשורת פלסטינית" ממחיש באופן ברור את האירוניה הגסה בפנייתה של הרש"פ לפיפ"א. אם מי מן הארגונים החברים בפיפ"א ראוי להשעיה בעוון הפרות יסודיות של רוח הספורט, זו הרשות הפלסטינית.

לפיכך מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" קורא לארגון פיפ"א:
1. להשעות את הרשות הפלסטינית מחברותה בארגון, אלא אם היא: 
 
א. תתחייב באופן מוצהר לחדול מקריאת אירועי ספורט על שמותיהם של מחבלים רוצחים.
ב. תתחייב באופן מוצהר לחדול מהאדרת פיגוע הטרור באולימפיאדת מינכן והמחבלים שעמדו מאחוריו. 
 
2. לנתק את הקשרים עם ג'יבריל רג'וב עד שיחזור בו מדברי ההסתה שלו לטרור ול"טבח."

 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat