English

 


פרסומי PMW
עבאס מציג את השואה בתור דבר שהיהודים "אומרים"
Share |
           
עבאס מציג את השואה  
בתור דבר שהיהודים "אומרים":
 
"הם אומרים שהם הקריבו קורבנות במלחמת העולם השנייה, 
ואנו מכבדים את מה שהם אומרים"
 
עוד עלילה מפי עבאס: 
ישראל עושה לפלסטינים מה שהנאצים עשו ליהודים: 
"אסור שנהיה קורבן של הקורבן"

איתמר מרכוס


בנאום ברמאללה בפני משלחת של עיתונאים מפולין, יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס התייחס לסבל של היהודים במלחמת העולם השנייה בתור טענה יהודית או ישראלית, שהוא מוכן לכבד אותה: 
"הם אומרים שהם הקריבו קורבנות במלחמת העולם השנייה, ואנו מכבדים את מה שהם אומרים."
 
דברים אלה נאמרו לצד עלילה שבאה בחלק השני של נאומו של עבאס, שבו הוא מאשים את ישראל שהיא נוהגת כלפי הפלסטינים כמו שהנאצים נהגו כלפי היהודים:  
"אסור להם להתייחס אלינו בצורה שבה התייחסו אליהם, אסור שנהיה קורבן של הקורבן. אני לא עשיתי לו [לישראלי] שום דבר רע."
 
מדהים לראות שעבאס אינו מתייחס לשואה בתור עובדה היסטורית שיש להכיר בה, אלא בתור דבר שהיהודים "אומרים" והוא מסכים "לכבד" זאת. בנוסף לכך, המלים בהן הוא בחר להשתמש  כדי לתאר רצח עם של 6 מיליון יהודים משלימות את הפיכת השואה לעניין טריוויאלי:  
"הם הקריבו קרבנות במלחמת העולם השנייה..."
 
מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" תיעד כי הכחשת וסילוף השואה הם נושאים החוזרים על עצמם באופן קבוע בהתבטאויות ובפרסומים של הרשות הפלסטינית.
 
עבאס פרסם בשנת 1984 ספר בשם "הפנים האחרות: היחסים הסודיים בין הנאציזם והציונות." דרך האתר האישי של עבאס ניתן לעיין בספר, המאשים את ההנהגה הציונית בזמן מלחמת העולם השנייה בשיתוף פעולה עם הנאצים. בהמשך מובאים ציטוטים מתורגמים מתוך ספרו של עבאס.
 
להלן דבריו המלאים של עבאס לעיתונאים מפולין ביחס למלחמת העולם השנייה:
 
"אם הם [היהודים] אומרים שהם הקריבו קורבנות במלחמת העולם השנייה, ואנו מכבדים את מה שהם אומרים, אסור להם להתייחס אלינו בצורה שבה התייחסו אליהם, אסור שנהיה קורבן של הקורבן. אני לא עשיתי לו [לישראלי] שום דבר רע. אני רק רוצה שיקיים את החוק. אני רוצה מדינה בגבולות 67." 
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 23/08/2015]
 
הקטע הבא לקוח מספרו של מחמוד עבאס "הפנים האחרות: היחסים הסודיים בין הנאציזם והציונות." הספר תורגם באחרונה על ידי ד"ר אדי כהן, יו"ר  פורום "קדם" למחקרים ערביים:
 
"אנו מוצאים כי הם [הציונים] מאמינים בטהרת הגזע היהודי, כמו שהיטלר האמין בטהרת הגזע הארי. הם קוראים למציאת פתרון יסודי ומוחלט ל"בעיה היהודית" באירופה באמצעות הגירה לפלסטין. היטלר קרא לעשות זאת וביצע זאת בפועל... ידוע כי מנוע האנטישמיות הוא רדיפות ודיכוי, ודברים אלו בהחלט רצויים לתנועה הציונית. התוצאה של רעיונות אלה היא מתן אור ירוק [מההנהגה הציונית] לכל גזען בעולם, ובראשם היטלר והנאצים, לנהוג ביהודים כרצונם, כל עוד הדבר מבטיח הגירת יהודים לפלסטין. התנועה הציונית לא הסתפקה בכך אלא אף שאפה שיהיו קרבנות נוספים [יהודים] כדי שמספרם ישתווה למספר הקרבנות של העמים האחרים במלחמה, משום שלדעתה [של ההנהגה הציונית] מספר קורבנות גדול יעניק לה זכות גדולה יותר ומעמד חזק יותר כאשר יישבו אל שולחן המו"מ לאחר תום המלחמה ובעת חלוקת השלל."  
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat