English

 


פרסומי PMW
שירי הסתה לרצח ששודרו בתחנת 'רדיו חברון' שנסגרה על ידי צה"ל: "פוצץ את קרביו של התליין והחזר את זמן בקשת השהאדה' קום וחגור פצצות
Share |
 
שירי הסתה לרצח ששודרו בתחנת 'רדיו חברון'
שנסגרה על ידי צה"ל: "פוצץ את קרביו של התליין
והחזר את זמן בקשת השהאדה
קום וחגור פצצות"
ד


איתמר מרכוס

בעקבות פיגועים רבים שבוצעו בזמן האחרון על ידי מחבלים שיצאו מאזור חברון, צה"ל סגר לפני כשבוע (21/11/2015) את משרדי תחנת "רדיו חברון" לאחר שהתחנה שידרה שירי הסתה המעודדים פלסטינים לצאת ולרצוח ישראלים בפיגועים.


להלן מספר דוגמאות לשירים ולדברי הסתה לרצח ישראלים ששודרו ב"רדיו חברון":

שיר בתחנת רדיו חברון, 29/10/2015: "פוצץ את קרביו של התליין, והחזר את זמן בקשת השהאדה (פיגועי התאבדות). קום וחגור פצצות..."

קריין בתחנת רדיו חברון, 29/10/2015: "שני שהידים נוספים היום, משקים בדמם הטהור את האדמה של מחוז חברון."

שיר בתחנת רדיו חברון, 29/10/2015:
"כתוב בדם שותת, מוות לישראל, כתוב בדם שותת, מוות לישראל"

קריין בתחנת רדיו חברון, 29/10/2015: "[חברון] הקריבה שהיד לפני כמה ימים בהתקוממות העממית,ועכשיו היא מקריבה שהיד נוסף, לפי דיווח ראשוני. "

שיר בתחנת רדיו חברון, 19/11/2015:
"טען את המקלע שלך והתקדם, בן ירושלים הגאה,
חגור את עצמך בלהבות וקח בשבי את חיילי הסיור
טען את המקלע שלך והתקדם, בן ירושלים הגאה,
חגור את עצמך בלהבות וקח בשבי את חיילי הסיור
פתח באש ואל תרחם, תירה בציונים!
התקדם יחד עם אנשיך, הוי רעול פנים עם כאפייה!"
[תחנת רדיו חברון, 19/11/2015 ו-29/10/2015]
 
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat