English

 


פרסומי PMW
איך להכות את אשתך על פי האסלאם לפי הסבריו של המופתי של עזה חסן אל-לחאם
Share |
             
איך להכות את אשתך על פי האסלאם,
לדברי המופתי של עזה חסן אל-לחאם

 

"לא מכות מהסוג שבו מגיעה משטרה, והוא שובר את ידה ונוזל דם, ו[המכה] מכערת את הפנים" 
י


 

 איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק

 

בתוכנית שבועית המשודרת בטלוויזיה של הרש"פ ועוסקת בענייני חברה, המופתי של עזה חסן אל-לחאם דיבר על עניין הגירושין באסלאם. הוא הסביר כי אללה מנחה את הגבר לנקוט ארבעה צעדים לפיתרון סכסוכים עם רעייתו, לפני שפונים לגירושין: 

"אללה אמר: הזהירו אותן (את הנשים), התרחקו מהן, הכו אותן והביאו בורר ממשפחתו וממשפחתה."

[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 8/2/2016]

 

המסר המהותי של דברי המופתי הוא כי מאחר שהאישה "הפכה להיות אשתך והיא תחת מרותך," מותר לגבר להכות אותה רק לאחר שהזהיר אותה והתרחק ממנה "בחדר המיטות", מבלי שהתוצאה הרצויה הושגה. וכשהכאת האישה מתבצעת בעיתוי המתאים, היא אינה צריכה להיות הכאה קשה:  

"לא מכות מהסוג שבו מגיעה משטרה, והוא שובר את ידה ונוזל דם, ו[המכה] מכערת את הפנים" 

ההכאה צריכה להיות "מעין הלצה" והיא אף מאשרת את "האהבה" שעדיין שוררת בין בני הזוג:   

"המכות האלה הן מעין תזכורת, שהאהבה שאללה ציווה עליה עדיין מצויה בינינו."
 

לחץ לצפייה

 

להלן מספר קטעים אחרים ששודרו בטלוויזיית הרש"פ בנושא זכויות האישה ומעמד האישה בחברה הפלסטינית מתוך ארכיון "מבט לתקשורת פלסטינית": 
ץ


 

"האישה לא יכולה למנוע ממנו את הזכות הזאת, ביחוד בזמן המותר...

אישה צריכה לצאת מהבית [רק] על דעת בעלה...

האישה צריכה לציית לבעלה ושהוא יהיה מרוצה ממנה."

[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 2/8/2012, 12/8/2012] 


הטלוויזיה הפלסטינית
 
משדרת תשדירים המקדמים שוויון הזדמנויות לנשים.  

 

הטלוויזיה הפלסטינית גם שידרה תכנית סאטירה אשר מגחיכה את אי השוויון לנשים בחברה הפלסטינית. 

 

להלן קטע ארוך יותר מדברי המופתי של עזה מטעם הרש"פ, המתארך את הכללים להכאת הרעייה:  

המופתי של עזה, חסן אל-לחאם: "אללה יצר פתרון לעניין הזה (כלומר, סכסוכים בין בני זוג), כיצד? אללה אמר: 'הזהירו אותן (את הנשים), התרחקו מהן, הכו אותן והביאו בורר ממשפחתו ובורר ממשפחתה.' [רק] לאחר מכן מגיעים הגירושין. הבעל מתחיל באזהרה."
 
מנחה הטלוויזיה הפלסטינית: "הסבר לצופים את השלבים שהבעל צריך לבצע."

המופתי: "האזהרה צריכה להתבצע באמצעות דיבור מנומס של הבעל אל אשתו, כשהוא מפגין יחסים טובים, קיום דו שיח, כבוד ואנושיות. זו שעומדת מולך היא בת אדם. יש לה קיום עצמאי וראויה לכבוד. לא קנית אותה כשפחה ולא קנית אותה בשוק. זו אישה מכובדת ממשפחה מכובדת, כמו שאתה גבר מכובד ממשפחה מכובדת. יכול גם להיות שהיא ממשפחה מכובדת יותר בחברה משלך, אולם היא הפכה להיות אשתך והיא תחת מרותך, והיא תחת חסותך כדי שאתה תנהג בה לפי מצוות האל. האזהרה תתבצע באמצעות מילה טובה, באמצעות יחס טוב, במילים יפות, ובעין טובה."

מנחה: "כדי לעצור את החמרת הסכסוך ולפתור אותו."

המופתי: "זוהי האזהרה. אם היא טועה, הוא יבהיר לה : 'זה אסור לך, וכו'.'"

מנחה: "מה השלב הבא אחרי האזהרה, כבוד השייח'?"

המופתי: "הוכיחו אותן והתרחקו מהן (ציטוט מהקוראן). ההתרחקות היא בחדר המיטות, בבית. לא בחוץ. כלומר, הוא לא יראה מול אנשים אחרים שיש בעייה, אך בתוך הבית, בשעת השינה, אם הוא מתרחק ממנה, ולא מדבר איתה בחדר המיטות, היא תשאל למה, ואז הוא יסביר לה: את עשית טעות ואני כועס על זה. ייתכן שזה יוביל לפיוס... לאחר האזהרה וההתרחקות מגיעות המכות - מכות שאינן גורמות לכיעור. הנביא [מוחמד] אמר: 'אל תכו בפנים ואל תגרמו לכיעור'. כלומר לא מכות מהסוג שבו מגיעה משטרה, והוא שובר את ידה ונוזל דם ו[המכה] מכערת את הפנים, לא. כמו שנאמר [בחדית']: 'אילולא [הפחד מנקמת דם] הייתי מכה אותך מכות מכאיבות עם מברשת קטנה'... מכות אין פירושן לגרום לכיעור או לגרום נזק או להשפיל. המכות יהיו מעין הלצה. הוא יכה אותה בצחוק. לא מכה ששוברת עצם, ולא מכה שמכערת את הפנים, והוא לא יקלל אותה, וכדומה. המכות האלה הן מעין תזכורת, שהאהבה שאללה ציווה עליה עדיין מצויה בינינו."

[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 8/2/2016]

 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat