English

 


פרסומי PMW
קריקטורה של פת"ח: יהודי בעל אף ארוך מפוצץ את העולם המוסלמי
Share |
קריקטורה של פת''ח:
 יהודי בעל אף ארוך מפוצץ את העולם המוסלמי

 

 
[אתר נציבות ההסברה והתרבות של פת"ח, 28/07/2016]

איתמר מרכוס

תנועת פת''ח פרסמה קריקטורה המציגה יהודי גדול בעל אף ארוך, דגל ישראל על זרועו, מצית פתיל של פצצה. הפצצה שעומדת להתפוצץ היא כדור ובתוכו שני מוסלמים, סוני ושיעי, שגם הם מדליקים פתילי פצצות במטרה לפוצץ זה את זה.

הקריקטורה שפורסמה באתר נציבות ההסברה והתרבות של פת''ח, מבטאת את העלילה כי היהודים/הישראל שואפים להרוס את העולם המוסלמי, ויתכן כי לשם כך הם מנצלים את הסכסוך הפנימי בעולם המוסלמי. הקריקטורה גם ביקורתית כלפי העולם המוסלמי, המצויר כעסוק כל כולו בלחימה הפנימית בין המוסלמים, עד כדי כך שהם לא רואים את היהודי המנצל את המצב הזה כדי להרוג את כולם יחד.

מכון
מבט לתקשורת פלסטינית מתעד את העלילות המופצות ברש"פ לפיהן ישראל/היהודים עומדים מאחורי כל הסכסוכים בעולם, וכי ישראל/היהודים אשמים בכל הרוע בעולם.

 
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat