English

 


פרסומי PMW
משרד החינוך של הרש"פ פועל במזרח ירושלים


Share |
 
משרד החינוך הפלסטיני מחלק ספרי לימוד 
בבתי ספר ערביים במזרח ירושלים 
כדי להיאבק ב"מתקפת הכיבוש" 
נגד תכנית הלימודים הפלסטינית
 
איתמר מרכוס
 
שר החינוך ברש"פ, סברי סיידם, הודיע כי משרדו מחלק ספרי לימוד פלסטיניים בבתי ספר במזרח ירושלים. זאת, לדבריו, במסגרת המאמצים "להציל" את מערכת החינוך הפלסטינית בעיר מניסיונות ישראל "לטשטש את הזהות הלאומית הפלסטינית," "להפיץ בורות בקרב התלמידים הפלסטינים" ו"למחוק את הנוכחות הפלסטינית בירושלים."

להלן קטע מהדיווח, כפי שהופיע בסוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית "ופא":

"המועצה להשכלה גבוהה גינתה את פעולותיו הגזעניות של הכיבוש הישראלי נגד [מערכת] החינוך בירושלים, ובראשן המתקפה הברוטלית שהוא מנהל נגד תכנית הלימודים הפלסטינית, אשר באמצעותה הוא מבקש למשוך את התלמידים הפלסטינים לתוכניות הלימוד ולאוניברסיטאות הישראליות. הדברים נאמרו במהלך הישיבה שערכה המועצה היום ברמאללה בראשות שר החינוך וההשכלה הגבוהה, סברי סיידם.
המועצה קראה לכל הארגונים והמוסדות המקומיים, הבינלאומיים, ההומניטאריים, התקשורתיים והעוסקים בתחום זכויות האדם לצאת נגד המתקפה הזו, שמטרתה לפגוע בתהליך החינוכי ולטשטש את הזהות הלאומית הפלסטינית בעיר הקדושה.
היא הדגישה כי צעדיו הגזעניים של הכיבוש נגד [מערכת] החינוך והנוכחות הפלסטינית בירושלים מחייבים נקיטת צעדים מעשיים בדרגים הגבוהים ביותר, בתמיכת האחים הערביים, וכל בני החורין בעולם, שכן הכיבוש עושה בעיר הכבושה כבשלו בכל התחומים.
השר סיידם התייחס לצעדים שנקט משרד החינוך וההשכלה הגבוהה כדי להציל את התהליך החינוכי בירושלים, שהאחרון שבהם היה הפצת הספרים של תכניות הלימודים הפלסטיניות בחינם בכל בתי הספר בירושלים הערבית.
סיידם שב וקרא לעשות מאמצים משותפים ולספק תמיכה נדיבה, על מנת לשמור על מערכת החינוך ועל הזהות הפלסטינית בירושלים. הוא הוסיף: 'הכיבוש מגייס את כל כוחותיו כדי למחוק את הנוכחות הפלסטינית בירושלים ולהרוס את החינוך, וזאת במטרה להפיץ בּוּרוּת בקרב התלמידים הפלסטינים. חובה על כל פלסטיני ועל כל בן חורין בעולם לסייע לירושלים ככל יכולתו ובנדיבות, שהרי המערכה עם הכיבוש קשה ומכרעת.'"
[ופא (סוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית), 08/08/2016. הדגשת העורך]
           
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat