English

 


פרסומי PMW
דמוניזציה של שמעון פרס בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ
Share |
 
דמוניזציה של שמעון פרס בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ:
  • "הרמאי הגדול ביותר בהיסטוריה של התנועה הציונית"
  • "פעולות הפשע שהוא ביצע בלבנון יכלו להוביל אותו אל בית הדין הפלילי הבינלאומי, אך העולם כולו סלח לשמעון פרס"
  • "האב הרוחני של כל המלחמות נגד מדינות ערב"
  • "האחראי על טבח כפר קאנא בלבנון, כשהפגיז בית ספר שהתחבאו בו ילדים ונשים"
  • "כאשר התחיל לדבר על השלום, אני סבור שהיה מרמה את העולם"
  • "כאשר שמעון פרס היה מתמקד [בדיבור] בנושא השלום, המשמעות הייתה שעומדת לבוא מלחמה."
  • "היה שותה ויסקי, הוא ורבין אהבו ויסקי"
  • "אפילו מדינות ערב האמינו שפרס הוא איש שלום, על אף שהוא היה איש המלחמה הגדול ביותר בישראל, יותר ממנחם בגין ויותר משרון אפילו"
 איתמר מרכוס

ביום שאחרי פטירת הנשיא לשעבר שמעון פרס, דיבר פרשן "מומחה לענייני ישראל" בתוכנית הבוקר של הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ. הפרשן, ערבי ישראלי בשם פאיז עבאס, תיאר את פרס כאיש מלחמה שהיה ראוי לעמוד בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי, וכן בתור "הרמאי הגדול ביותר בהיסטוריה של התנועה הציונית." עיקר המסר על פרס היה כי הוא הצליח לרמות את כל העולם כאשר הוא דיבר על שלום - "אפילו מדינות ערב האמינו שפרס הוא איש שלום, על אף שהוא היה איש המלחמה הגדול ביותר בישראל, יותר ממנחם בגין ואף יותר משרון."
 
מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מביא את דבריו של הפרשן לענייני ישראל של הטלוויזיה הפלסטינית ביום שלאחר מותו של הנשיא לשעבר שמעון פרס.
 
פאיז עבאס, פרשן מומחה לענייני ישראל מתוך התוכנית "פלסטין הבוקר הזה" בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ: "שמעון פרס, בן 93, מרוסיה הלבנה, היגר לפלסטין בגיל 11. כמובן, שמעון פרס ידוע כי הוא האב הרוחני של ההתנחלות הישראלית בגדה, וגם הוא האב הרוחני של פצצת האטום הישראלית, שהוא הצליח להביא אותה או לקנות אותה מצרפת, והוא גם האב הרוחני של כל המלחמות נגד מדינות ערב כי הוא השתתף בכל המלחמות, והמלחמה האחרונה שהוא השתתף בה, והיה האחראי על טבח [כפר] קאנא בלבנון, כשהפגיז בית ספר שהתחבאו בו ילדים ונשים, במלחמה נגד לבנון (מבצע 'ענבי זעם', אפריל 1996). כמובן אם נביט על ההיסטוריה של שמעון פרס, אני משוכנע כי הוא מי שהקים את מדינת ישראל, והוא מי שהביא את ישראל אל כוחה הצבאי האדיר. וכאשר הוא החל לדבר על השלום, אני סבור שהוא היה מרמה את העולם. כלומר, כאשר שמעון פרס היה מתמקד [בדיבור] בנושא השלום, משמעות הדבר הייתה כי עומדת לבוא מלחמה. הוא למעשה הצליח לשכנע את העולם בנקודת ההשקפה של ישראל, אפילו שהיא הייתה כובשת והורגת - פעולות הפשע שהוא ביצע בלבנון יכלו להוביל אותו אל בית הדין הפלילי הבינלאומי, אך העולם כולו סלח לשמעון פרס-"
המנחה: "והוא קיבל פְּרָס שלום-"
פאיז עבאס: "[פְּרָס] נובּל לשלום יחד עם הנשיא השהיד יאסר ערפאת ועם יצחק רבין."
[...]
מנחה: "העיתונות הישראלית דיברה על החיים הארוכים של פרס, ואמרה כי התעמלות, אכילה מועטה ושתיית יין היו הסיבות ל-"
פאיז עבאס: "היה שותה ויסקי, הוא ורבין אהבו ויסקי. אך שמעון פרס עשה למען ישראל את מה שאף אחד [אחר] לא עשה וגם לא יעשה. הרמאי הגדול ביותר בהיסטוריה של התנועה הציונית, שמעון פרס. הוא איש שהעולם אוהב אותו, בלי ספק, אפילו מדינות ערב האמינו כי פרס הוא איש שלום, על אף שהוא היה איש המלחמה הגדול ביותר בישראל, יותר ממנחם בגין ואף יותר משרון."
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 28/09/2016]

 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat