English

 


פרסומי PMW
טלוויזיית הרש"פ שיבחה 3 מחבלים שהשתתפו ברצח אכזרי של חיילי צה"ל ב-2000 בתור "גיבורים"
Share |
           
 הטלוויזיה הפלסטינית שיבחה שלושה מחבלים
 שהשתתפו בלינץ' ברמאללה 
שבו נרצחו 2 חיילי צה"ל בשנת 2000 בתור "גיבורים"
 
הרש"פ שילמה ל-3 המחבלים מאז מעצרם משכורות
 שהגיעו לסכום כולל של 2,023,600 ש"ח 
 
 
מאת איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק
 
דיווח זה יצא לראשונה באנגלית ב-05/07/2018
 
ב-12/10/2000 שני חיילי מילואים, ואדים נורז'יץ' ויוסי אברהמי, נכנסו בטעות ברכבם לרמאללה. הם נרצחו באכזריות על ידי המון פלסטיני שביצע בהם לינץ' והשחית את גופותיהם. רבים זוכרים מאירוע זה את התמונה שבה אחד הרוצחים הפלסטינים מציג בהתלהבות את ידיו המגואלות בדם בפני המון פלסטיני אחוז טירוף.
 
תמונה של אחד ממבצעי הלינץ' ברמאללה, עזיז צאלחה, כשהוא מציג את דם הנרצחים. 
 הוא שוחרר מהכלא בעסקת שליט ב-2011.
 
התכנית בטלוויזיה הפלסטינית "ענקי הסבלנות," המוקדשת למחבלים אסירים, שיבחה לאחרונה שלושה מבין המחבלים שהשתתפו בלינץ' וברצח החיילים, והם כלואים כעת בישראל. במהלך ביקור של צוות התוכנית אצל בני משפחות המחבלים הכלואים חאבּס בַּיוּד, מוחמד נווארה וג'וואד אבו-קרע, כתב הטלוויזיה הפלסטינית כינה את המחבלים "גיבורים." אחותו של אחד הרוצחים ציינה את התחושות במשפחה ביחס לאחיה: "אנחנו מתגאים בו ומתפארים בו."
 
 

מנחה הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ: "אני נמצא כעת עם משפחת האסיר הגיבור חאבס ביוד הנידון למאסר עולם בבתי הכלא של הכיבוש... אנחנו נמצאים בבית האסיר הגיבור מוחמד נווארה שמרצה מאסר עולם, שאללה ישחרר אותו..." 
אחותו של המחבל מוחמד נווארה: "מוחמד הוא בחור יפה תואר ומעורר גאווה... אני גאה בכך שיש לי אח כמו מוחמד... אנחנו מתגאים בו ומתפארים בו." 
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, התוכנית 'ענקי הסבלנות', 16/06/2018] 
לחץ לצפייה

כפי שמכון "מבט לתקשורת פלסטינית" תיעד ודיווח, המחבלים האלו מקבלים הכרה והוקרה מהרש"פ לא רק בדברי שבח אלא גם בכסף. מאז מעצרם הרש"פ נתנה למחבלים האלה משכורות גבוהות יחסית, וזאת על פי חוקי הרשות הפלסטינית. נכון ליוני 2018, תשלומי המשכורות המצטברים שלהם הגיעו לסכום כולל של 2,023,600 ש"ח.
l
מדיניות הרש"פ של הוקרת המחבלים הפלסטינים, יחד עם מדיניות תגמול הטרור באמצעות תשלום משכורות חודשיות למחבלים אסירים, הן שתיים מבין הדרכים הרבות שבהן הרש"פ תומכת בטרור. לאחרונה, הממצאים והתיעוד של "מבט לתקשורת פלסטינית" מילאו תפקיד מרכזי בחקיקת החוק שאושר לאחרונה בכנסת, שעל פיו סכום הכספים שהרש"פ משלמת למחבלים יקוזז מכספי מיסים שישראל גובה עבור הרש"פ ומעבירה אותם לה.
 
להלן קטע ארוך יותר מתכנית הטלוויזיה הפלסטינית שערכה ביקור אצל משפחות המחבלים שהשתתפו בלינץ' ברמאללה:
o
מנחה הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ: "אני נמצא כעת עם משפחת האסיר הגיבור חאבס בַּיוּד שנידון למאסר עולם בתוך בתי הכלא של הכיבוש... אנחנו נמצאים כעת בבית האסיר הגיבור מוחמד נווארה שמרצה מאסר עולם, שאללה ישחרר אותו..."
אחותו של המחבל מוחמד נווארה: "מוחמד הוא בחור יפה תואר ומעורר גאווה... אני גאה בכך שיש לי אח כמו מוחמד... אנחנו מתגאים בו ומתפארים בו." 
מנחה הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ: "הגענו כעת לבית האסיר הגיבור ג'וואד אבו קרע, שמרצה גם הוא מאסר עולם (כלומר, 25 שנה). אנחנו מייחלים לו ולכל אסירינו את כל מלוא החירות.."
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, "ענקי הסבלנות," 16/06/2018]
 
חאבּס בַּיוּד, מוחמד נווארה וג'ואד אבו קרע - מחבלים שהשתתפו ברצח 2 חיילי צה"ל בלינץ' ברמאללה ב-12/10/2000, שבו אספסוף פלסטיני רצח באכזריות והשחית את גופותיהם של שני חיילי המילואים ואדים נורז'יץ' ויוסי אברהמי, שנכנסו בטעות ברכבם לרמאללה. בַּיוּד נשפט לשני מאסרי עולם, נווארה נשפט למאסר עולם אחד ואבו-קרע נשפט ל-25 שנה.
 
על פי חוקי הרשות הפלסטינית, הרש''פ משלמת לחאבּס בַּיוּד, מוחמד נווארה, ג'ואד אבו-קרע ולעוד אלפי מחבלים אסירים, משכורות חודשיות החל מיום מעצרם. מאז מעצרם של ביוד, נווארה ואבו-קרע הרש''פ שילמה להם סכום כולל של 2,023,600 ש"ח (הם נעצרו ב-2001 וב-2002). משכורתם החודשית הנוכחתי בסך 7,000 ש"ח תגדל בהדרגה ל-12,000 ש"ח.

 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat