English

 


פרסומי PMW
מחיר הדמים: הרש"פ שילמה - עד עכשיו בלבד - סכום מצטבר של 2,692,500 ש"ח למחבלים שרצחו 23 יהודים בפיגוע אחד
Share |
מחיר הדמים: הרש"פ שילמה - עד עכשיו בלבד - סכום מצטבר של 2,692,500 ש"ח למחבלים שרצחו 23 יהודים בפיגוע אחד

מאת עו"ד מוריס הירש

היום, כ"ב באב, לפני 16 שנים, נרצחו 23 יהודים בפיגוע באוטובוס אגד מס' 2 בלב שכונת בית ישראל בירושלים. בין הנרצחים היו 7 ילדים. בפיגוע היו מעורבים באופן ישיר 6 מחבלים, ביניהם, המחבל המתאבד, שני מחבלים שנהרגו תוך כדי ניסיון למעצרם ועוד 3 מחבלים שעודם מוחזקים כאסירים בכלא.
 
על פי החישובים של מכון "מבט לתקשורת פלסטינית", הרשות הפלסטינית שילמה למחבלים הכלואים ולמשפחות המחבלים ההרוגים, בתמורה לפיגוע הרצחני, תגמולים בסכום מצטבר של כ-2,692,500 ש"ח.
 
בין המחבלים הבולטים שהוציאו לפועל את הפיגוע הרצחני נמנה מג'די זעתרי שנידון על חלקו בפיגוע ל-23 מאסרי עולם מצטברים ו-50 שנות מאסר נוספות. הוא לבדו כבר קיבל מהרש"פ שכר בסכום של  706,800 ש"ח, נכון לסוף חודש יוני.
 
 
מלבד מחבל זה, ישנם עוד שני מחבלים שהרש"פ שילמה גם להם סכומים זהים. לפיכך, מאז מעצרם של שלושת המחבלים האלה, הרש"פ שילמה להם בסך הכל 2,142,300 ש"ח.

ב-4 השנים הקרובות תמשיך הרש"פ לשלם לשלושת המחבלים האסירים משכורות חודשיות בסך 7,300 ש"ח . משכורות אלה מורכבות משכר בסיס של 7,000ש"ח  (לאחר ששכר זה הועלה באוגוסט אשתקד מ-6,000 ל-7,000 ש"ח  עם כניסתם לשנה ה-16 מאז מעצרם) ועוד תוספת חודשית של 300 ש"ח שהרש"פ מוסיפה למשכורות מחבלים שהיו בעלי תעודות זהות כחולות ותושבי ירושלים בזמן ביצוע הפיגוע.
 
בתום 4 השנים האלה הרש"פ שוב תעלה את שכרם, בהתאם לותק בכלא, עד שמשכורתם הבסיסית תגיע ל- 12,000 ש"ח, ועוד, כמובן, התוספת בגין היותם בעלי תעודות זהות כחולות ותושבי ירושלים. 
 
בנוסף למשכורות שהרש"פ משלמת למחבלים הכלואים, היא גם משלמת קצבה חודשית למשפחות של מחבלים הרוגים. מאז 2013, גובה הקצבה הוא של 1,400 ש"ח בחודש. בהתאם לכך, הרש"פ שילמה עד כה למשפחת המחבל המתאבד סכום של 183,400 ש"ח. סכום כזה שולם גם למשפחות של שני המחבלים ההרוגים הנוספים המעורבים בפיגוע, שגייסו את חברי החוליה והרכיבו את חגורת הנפץ. למותר לציין כי הרש"פ משלמת תוספות מיוחדות למחבלים הרוגים שהיו תושבי ואזרחי ישראל.
 
חשוב להדגיש כי המשכורות והקצבאות שהרש"פ משלמת למחבלים הכלואים ולמשפחות המחבלים ההרוגים, משולמת ללא בדיקה בדבר צורך כלכלי. כלומר, המשכורות והקצבאות משולמות אך ורק כתמורה בגין ביצוע מעשי טרור, ואינן קצבאות סוציאליות לנזקקים, כפי שלעתים נציגי הרש"פ מציגים אותן.
 
בעוד שברור כי תשלום משכורת / קצבה חודשית על ידי הרש"פ בתמורה לביצוע מעשה טרור מהווה תמריץ לטרור, הרי ברור עוד יותר שתשלום תוספת מיוחדת לתושבי ואזרחי ישראל דווקא, מהווה הוכחה שהרש"פ מעודדת גם ערבים אזרחי ישראל להשתתף בטרור.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat