English

 


פרסומי PMW
"שתי פרצות בחוק האיחוד האירופי למאבק בטרור"
Share |
הרצאת רשת של מכון "מבט לתקשורת פלסטינית''
בפני חברי הפרלמנט האירופי:
"שתי פרצות בחוק האיחוד האירופי למאבק בטרור"

מאת איתמר מרכוס ועו"ד מוריס הירש

באירוע וובינר שנערך אתמול בפני חברי הפרלמנט האירופי, הציג מנהל "מבט לתקשורת פלסטינית" איתמר מרכוס דו"ח שכתב יחד עם ראש המחלקה המשפטית של המכון, עו"ד מוריס הירש, בשם "שתי פרצות בחוק האיחוד האירופי למאבק בטרור."

הדו"ח החדש מדגיש שתי פרצות שאפשרו לרש"פ להמשיך ולקבל מימון מהאיחוד האירופי, למרות שהרש"פ מפרה בעקביות את החוקים והתקנות למאבק בטרור של האיחוד האירופי.

החוקים והתקנות למאבק בטרור של האיחוד האירופי מספקים בסיס מקיף לאסור על חברוּת בארגוני טרור, האדרת טרור, מימון טרור ועבירות נוספות הקשורות לטרור. על מנת להיאבק באופן יעיל בטרור העולמי, חוקים ותקנות אלה חייבים להיות בסיס להחלטות האיחוד האירופי בעניין מתן סיוע זר. מדינות וגופים לא-מדינתיים המעורבים בפעילות המפרה את החוקים והתקנות של האיחוד האירופי נגד טרור, אינם אמורים להיות זכאים לקבל סיוע. מכיוון שהפעולות היומיומיות של הרש"פ מפרות את החוקים והתקנות של האיחוד, עליו להפסיק את מתן התמיכה לרש"פ.

בדו"ח (לחץ לקריאת הדו"ח המלא באנגלית) מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מדגים כיצד הרש"פ מפרה הוראות רבות של דירקטיבה 2017/541 של האיחוד האירופי העוסקת בהיבטים שונים של פעילות טרור, כולל עבירות הנוגעות לחברוּת בארגוני טרור וניהולם, עבירות הנוגעות להאדרת טרור, עבירות הנוגעות לגיוס פעילי טרור ועבירות הנוגעות למימון טרור.

הדו"ח מסביר כי הרש"פ מסרבת להכיר באף ארגון פלסטיני כארגון טרור, ובכלל זה ארגונים שהוכרזו על ידי האיחוד האירופי כארגוני טרור, והיא מאפשרת לארגונים אלה להמשיך להתקיים, לשגשג ואף לקבל מימון מהרש"פ.

בהתאם לגישה זו, הרש"פ ואש"ף הביעו התנגדות נחרצת לתקנה חדשה של האיחוד האירופי המחייבת את כל הארגונים הלא ממשלתיים המקבלים מימון מהאיחוד האירופי להתחייב שהם לא מעבירים כספים, במישרין או בעקיפין, לארגונים שהוכרזו כארגוני טרור על ידי האיחוד האירופי.

לאחר שהוצגו הפעולות של הרש"פ, אשר אילו היו מתבצעות באירופה היו נחשבות להפרת חוקי המאבק בטרור של האיחוד, ועל מנת לסתום את הפרצות בחוק, המליץ  מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" שבעתיד ייאסר על האיחוד האירופי לתת מימון למדינות ולגופים לא-מדינתיים אשר מפרים באופן ישיר ומובהק את חוקי המאבק בטרור של האיחוד עצמו.

חברי הפרלמנט של האיחוד ששמעו את ההרצאה, הגיבו מיד ודרשו למנוע הזרמת כספי סיוע של האיחוד לארגוני טרור פלסטיניים.


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat