English

 


פרסומי PMW
מרצה באוניברסיטה העברית מקללת את מכון מבט לתקשורת פלסטינית: "אינכם ראויים להיחשב בני אדם... שתישרפו בגיהנום"
Share |

מרצה באוניברסיטה העברית מקללת את מכון "מבט לתקשורת פלסטינית":

"אינכם ראויים להיחשב בני אדם, לחלק מהמין האנושי.

אילו היה מקום כמו הגיהנום, הייתי מאחלת לכם שתישרפו בגיהנום."

  • רקטור האוניברסיטה העברית מגנה בחריפות את הדברים: "לגמרי לא מקובלים."

מרצָה באוניברסיטה העברית הגיבה לדו"ח שפרסם לאחרונה מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" ושלחה בדוא"ל את הקללה הבאה:

"אינכם ראויים להיחשב בני אדם, לחלק מהמין האנושי. אילו היה מקום כמו הגיהנום, הייתי מאחלת לכם שתישרפו בגיהנום."

הקללה הזו נשלחה למכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מד"ר מאיה רוזנפלד, מכתובת הדוא"ל שלה באוניברסיטה העברית.

רוזנפלד קיללה את מכון המחקר בתגובה לחשיפה של ההתנהגות הצבועה של הרש"פ, שגורמת לסבל משמעותי לאוכלוסייה הפלסטינית כאשר היא אוסרת על יחסי נורמליזציה עם ישראל. אך בעוד הרש"פ מאפשרת לבכיר אש"ף, סאא'ב עריקאת, להגיע לבית חולים ישראלי ולקבל טיפול מרופאים ישראלים, היא מונעת אפשרות כזו מפלסטינים רגילים מאחר שזו "נורמליזציה."
 


בעוד שכל אדם זכאי להחזיק בדעות משלו ולהביע אותן, אין זה לגיטימי להקיא דברי שנאה מרושעים וקללות נגד אנשים שלא מסכימים עם דעתם. 

אין זה ברור אם רוזנפלד כיוונה את קללותיה כלפי החוקרת הבכירה במכון, נאן ז'אק זילברדיק, שכתבה את הדו"ח, או שמא רוזנפלד מאחלת לכל צוות "מבט לתקשורת פלסטינית" להישרף בגיהנום (כמובן, אם הגיהנום קיים, כפי שציינה רוזנפלד).

הקללות של רוזנפלד שהופנו למכון "מבט לתקשורת פלסטינית" הן מזעזעות, אך מה שמדאיג עוד יותר הוא אם ההתנהגות הזו משקפת את יחסה של רוזנפלד כלפי סטודנטים שמביעים עמדות שונות משלה בכיתות הלימוד. אם כך הדבר, הרי שזו סביבה קשה ובעייתית באוניברסיטה העברית. 

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" הביא לידיעת האוניברסיטה העברית את דברי הנאצה של רוזנפלד וקיבל את התגובה הבאה מרקטור האוניברסיטה, פרופ' ברק מדינה:

לכבוד מר מרכוס וגב' זילברדיק,

תודה שהבאתם נושא זה לתשומת ליבנו.

אנו מגנים בחריפות את המסר ששלחה הד"ר רוזנפלד לגב' זילברדיק. אין זה מקובל כלל להשתמש בשפה כזאת.

למותר לומר כי המסר אינו משקף בדרך כלשהי את האוניברסיטה העברית, והוא עומד בסתירה למדיניות שלנו ולמה שאנו מייצגים.

הד"ר רוזנפלד היא מרצה שלא מן המניין באוניברסיטה העברית, והיא השתמשה בכתובת הדוא"ל של האוניברסיטה כאדם פרטי. אנו נערוך בדיקה בנושא זה ונגיב בהתאם לתוצאות הבדיקה. 

בברכה, 
ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" פנה גם לד"ר רוזנפלד עצמה וביקש את תגובתה. נכון לשעת כתיבת שורות אלה, טרם התקבלה תגובה ממנה. 

דברי הנאצה  של רוזנפלד נכתבו בתגובה לדיווח של המכון תחת הכותרת: "'חוות החיות' ברשות הפלסטינית: 'לא לנורמליזציה' לפלסטינים הרגילים, 'כן לנורמליזציה' לבכירי הרש"פ הזקוקים לטיפול רפואי בישראל.

 הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat