English

 


פרסומי PMW
רב מרצחים התקשר מהכלא כדי לעודד את המפגינים בשיח' ג'ראח ונענש על ידי שב"ס
Share |
Heb-template
רב מרצחים התקשר מהכלא כדי לעודד את המפגינים בשיח' ג'ראח ונענש על ידי שב"ס
 
מאת עו"ד מוריס הירש, 09/05/2021

כאשר רב מרצחים שוחח מהכלא עם אחד הנוכחים באספה בשכונת שיח' ג'ראח בירושלים, הוא לא ציפה למעורבות של מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' או לתגובה המהירה של שירות בתי הסוהר (שב"ס).

במסגרת האירוע, עצר אחד הנוכחים את השירה וקרא:
"אחים! ברשותכם. אחינו מג'די זעתרי מואדי ג'וז, שנידון ל-23 מאסרי עולם, נמצא איתנו בטלפון מהכלא. הוא מברך את העמידה האיתנה שלכם!"
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, "פלסטין הבוקר הזה", 06/05/2021]
מיד עם קליטת השידור, העביר מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' את הדברים לגורמי שב"ס, תוך הדגשת העובדה שמדובר ברב מרצחים, חבר בחמאס, שככל הנראה מחזיק במכשיר טלפון נייד בתאו.

בהמשך לדיווח של המכון, מגורמי שב"ס נמסר כי זעתרי נענש בחומרה על כך וננקטו פעולות נוספות על מנת למנוע פגיעה אפשרית בביטחון המדינה. 

זעתרי, שהיה תושב ירושלים, נדון ל- 23 מאסרי עולם בגין חלקו בפיגוע בקו 2 בירושלים, ביום 19 באוגוסט 2003, שבו נרצחו 23 בני אדם ועוד 130 נפצעו.

 

המשכורת החודשית שמשלמת הרש"פ לזעתרי עומד כעת על 7,300 ₪ לחודש, ובכלל זה תוספת מיוחדת שמשלמת הרש"פ, בסך 300 לחודש, למחבלים תושבי ירושלים, כמו זעתרי. נכון לסוף חודש אפריל 2021, הרש"פ כבר שילמה לזעתרי לא פחות מ- 866,200 ₪ כגמול על רצח 23 בני אדם. סכום דומה שילמה הרש"פ גם לשני שותפיו.
 

מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' מברך את גורמי שב"ס על תגובתם המהירה לדיווח.
 


הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat