English

 


פרסומי PMW
מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" דורש מפייסבוק לחדול מלהיות כלי לעידוד טרור
Share |
Heb-template
מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" דורש מפייסבוק לחדול מלהיות כלי לעידוד טרור
 
מאת איתמר מרכוס, 10/05/2021

בכל פעם שהנהגת הרשות הפלסטינית חפצה באלימות וטרור, הבחירה הראשונה שלה להפצת ההנחיות היא באמצעות פייסבוק. בכך הפכה פייסבוק לחוליה מרכזית בהסתה לטרור של הרשות הפלסטינית. מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" פנה בעבר לחברת פייסבוק בדרישה לסגור את העמוד הרשמי של תנועת פת"ח, וזאת לאחר שימוש חוזר ונשנה שעשתה פת"ח בעמוד הפייסבוק שלה בכדי לעודד טרור באופן גלוי, כפי שתועד על ידי המכון. עם זאת, בניגוד לכללי הקהילה שלה, ותוך התייחסות להסתה לאלימות נגד ישראל ויהודים באופן שונה מכל הסתה אחרת, חברת פייסבוק נצמדת לעמדתה – שהיא לאפשר ניצול לרעה של הפלטפורמה שלה בידי פת"ח. בהתעקשותה של פייסבוק לאפשר לפת"ח להמשיך להשתמש בפלטפורמה שלה, פייסבוק היא למעשה שותפה יסודית מרצונה לטרור הפלסטיני.

אתמול דיווח מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' על המקרה האחרון של עידוד הטרור של הרש"פ, על רקע ההתפרעויות, מסכנות החיים, בירושלים. לאחר שפת"ח שוב השתמשה בפייסבוק כדי לפרסם את קריאתה "להעלות את רמת העימות" נגד הישראלים, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" עידכן מיידית את פייסבוק שהפלטפורמה שלה ממשיכה להיות מנוצלת להסתה לטרור, ודרש שהחברה תסגור את כל העמודים ששימשו את פת"ח ואת בכירי פת"ח להפצת קריאתה לאלימות.

ואלה חלק מעמודי הפייסבוק שנעשה בהם שימוש כדי לעודד ולקדם את האלימות:
בנוסף, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" כבר דיווח בעבר על דוגמאות רבות שבהן עמוד הפייסבוק של פת"ח שימש לקידום אלימות בתקופה האחרונה. השימוש המתמשך שעושה פת"ח בפלטפורמה של פייסבוק להפצת הסתה וקריאות ישירות לאלימות מהווה הפרה ברורה של כללי הקהילה של חברת פייסבוק.

בתקופה רגישה זו, מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' דרש מפייסבוק להפסיק להיות שותפה מרצון לקידום הטרור והאלימות של הרש"פ. אם חברת פייסבוק תבחר להמשיך ולאפשר לעמודים אלה לקדם טרור, פייסבוק תהיה אחראית מוסרית ואתית להמשך האלימות. בנוסף, מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' הזהיר את חברת פייסבוק:
"באם לא תפעלו בזמן שהאלימות משתוללת וכשפת"ח וראשיה ממשיכים לנצל לרעה  את פלטפורמת פייסבוק להפצת אלימות, לא תיוותר לנו ברירה אלא להגיש תלונה רשמית למשטרת ישראל נגד פייסבוק בכלל, ונגד בעלי תפקידי מפתח, בפרט, בגין סיוע לאלימות.

אנו מצפים לתגובתכם המהירה והמכריעה."
[מכתב המכון, 9 במאי 2021]
אם חברת פייסבוק תבחר להמשיך ולהוות פלטפורמה לקידום טרור, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" יגיש תלונות למשטרת ישראל נגד הארגון וצוות העובדים שלו בישראל.הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat