English

 


פרסומי PMW
האפקטיביות הברורה של חוק הקיזוז ביצירת לחץ על הרש"פ
Share |
Heb-template
האפקטיביות הברורה של חוק הקיזוז ביצירת לחץ על הרש"פ
מאת מוריס הירש, עו"ד, 09/03/2022

אם למישהו היה ספק ביחס לאפקטיביות של חוק הקיזוז בגרימת לחץ כלכלי על הרש"פ, התייצב לא אחר מאשר ראש הממשלה של הרש"פ, מחמד אשתיה, כדי להסיר את הספקות.

בהתייחסו לקשיים הכלכליים, כביכול, שאיתם מתמודדת הרש"פ בימים אלה, טען ראש ממשלת הרש"פ כי חוק הקיזוז הוא הסיבה העיקרית לקשיים הכלכליים של הרש"פ:
"הכיבוש הוא הסיבה העיקרית למשבר הכספי שאנו ניצבים בפניו, והמצב הקשה שאנו נתונים בו הוא תוצאה של צעדי ישראל המתמשכים ששודדים את כספינו ומונעים מאתנו את היכולת להגיע ולנצל את אזורי C, בנוסף להגבלות שהיא מציבה בפני חופש תנועת הסחורות והאנשים."
[העיתון הרשמי של הרש"פ, אל-חיאת אל-ג'דידה, 01/03/2022]
הודעת אשתיה הקדימה את הודעת משרד האוצר של הרש"פ, ולפיה, גם עבור חודש פברואר תשלם הרש"פ לעובדי השירות הציבורי רק 80% מהמשכורת שלהם, ובתנאי שכל עובד יקבל 2,000 ₪ לפחות:
"משרד האוצר הודיע כי משכורות חודש פברואר של העובדים בשירות הציבורי ישולמו מחר, יום ב', בגובה 80%, ולכל הפחות 2,000 שקל במקום 1,650 שקל..."
[סוכנות הידיעות הרשמית של הרש"פ, ופא, 06/03/22]
החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018, הידוע בכינויו "חוק הקיזוז", נחקק ב-2018 ברוב עצום. מטרת החוק היא להעניש את הרש"פ בגין תשלומיה למחבלים.

על פי החוק, בתום כל שנה מגיש שר הביטחון דו"ח לקבינט המדיני-ביטחוני ובו פירוט תשלומי הרש"פ אשר ניתנים "בזיקה לטרור" – דהיינו תשלומי הרש"פ למחבלים כלואים, למחבלים משוחררים, למחבלים פצועים ולמשפחות מחבלים הרוגים – בשנה החולפת. עם אישור הדו"ח על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני, מוקפא הסכום שנקב שר הביטחון מכספי המיסים שמדינת ישראל גובה ומעבירה לרש"פ. הכנסות הרש"פ ממיסים אלה בשנת 2021 עמדו, בממוצע, על כ-786 מיליון ₪ לחודש.

מאז חקיקת החוק אושרו על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני דו"חות שר הביטחון ביחס לתשלומי הרש"פ למחבלים בשנים 2018, 2019, ו-2020. מכוח החלטות אלה הוחלט על הקפאת סכום כולל של 1,858,919,164 ₪, כאשר נכון ליום כתיבת שורות אלה, היה אמור להיות מוקפא סכום בסך 1,709,491,691 ₪. יתרת הסכום אמור להיות מוקפא בשלושת החודשים הקרובים, בהקפאות שוות של 49,809,155 ₪.

דבריו של אשתיה, ראש ממשלת הרש"פ, מוכיחים כי חוק הקיזוז משיג את תכליתו – יצירת לחץ כלכלי משמעותי על הרש"פ על מנת לגרום לה להפסיק את תשלומיה למחבלים – באופן ברור ומובהק. הרש"פ נמצאת במשבר כלכלי הולך וגדל, והיא נאלצת לשקול מחדש איך להמשיך ולתגמל מחבלים, ובאילו מחירים. ככל שיגדל הלחץ הכלכלי, כך תיאלץ הרש"פ לקבל הכרעות קשות יותר.

חשוב לציין כי מבחינת הרש"פ, המחבלים הכלואים והמשוחררים הם "עובדים" של הרש"פ לכל דבר ועניין, ולכן הם גם מקבלים רק 80% מהתשלום החודשי שהרש"פ משלמת להם.

חוק הקיזוז השתלב היטב עם חוק טיילור פורס האמריקאי, ולפיו חלק הארי של סיוע הממשל האמריקאי לרש"פ, מותנה בביטול מוחלט של תשלומי הרש"פ למחבלים.

באופן תיאורטי, חוק הקיזוז היה יכול להגשים עוד יותר מהר יותר את מטרותיו, וזאת אלמלא ההתערבות הפסולה של גורמים מסוימים.

כך למשל, מסיבות שאינן ברורות, ראשי הממשלה לא הקפידו על הבאת הדו"חות של שר הביטחון לדיון מהיר בקבינט המדיני-ביטחוני. ראש הממשלה דאז, בנימין נתניהו, עיכב את הדיון בדו"ח ביחס לתשלומי הרש"פ למחבלים בשנת 2019, עד לסוף נובמבר 2020. גם ראש הממשלה נפתלי בנט נמנע, למעלה מחודשיים, מלהביא את הדו"ח ביחס לתשלומי הרש"פ למחבלים בשנת 2021, לדיון בקבינט המדיני-ביטחוני.

הגם שפעלה הרש"פ באינטנסיביות ובדרכים שונות כדי להסתיר את תשלומיה, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" העריך שבשנת 2021 שילמה הרש"פ למחבלים סכום העולה על 840 מיליון ₪.

שר האוצר, אביגדור ליברמן, ושר הביטחון, בני גנץ, מקשים גם הם על הגשמת תכליות החוק. בשלהי חודש אוגוסט 2021, נפגש גנץ עם יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס. בפגישה סוכם, בין היתר, שישראל תסייע לרש"פ ותעביר לה סכום בסך 500 מיליון ₪. הסכמות שר הביטחון עם עבאס יושמו באמצעות משרד האוצר.

בעקבות פגישה זו, ובעקבות מענה שנמסר על ידי משרד האוצר לבקשה לפי חוק חופש מידע, חשף מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" כי בחודשים אוגוסט ודצמבר 2021, נמנע משרד האוצר שלא כדין, מלבצע הקפאות כספים בסכום כולל של 150,418,877 ₪, ובאותם החודשים הועבר לרש"פ שלא כדין, מהכספים שהוקפאו בעבר, סכום כולל של 349,581,123 ₪. בדרך זאת זיכתה ישראל את הרש"פ בסכום בסך 500 מיליון ₪ - בדיוק הסכום שהתחייב שר הביטחון גנץ להעביר לרש"פ.

בדרכים אלה ראש הממשלה בנט, שר הביטחון גנץ ושר האוצר ליברמן, מצמצמים את השפעתו של חוק הקיזוז, ומסייעים לרש"פ להמשיך בתשלומיה, ולו המופחתים, למחבלים.  
הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat