English

 


פרסומי PMW
הצלב האדום מאפשר את תגמולי הטרור למחבלים פלסטינים
Share |

 שערורייה: הצלב האדום מאפשר את תגמולי הטרור למחבלים פלסטינים

 

  • "המסמך [של הצלב האדום הוא זה] שקבענו בנהלים שלנו כמסמך עיקרי [לאישור זכאות למשכורת]" מסביר נציב רשות האסירים והמשוחררים;
  •  "ייפוי הכוח יתבצע באמצעות מסמך שמונפק על ידי הצלב האדום וחתום על ידי האסיר... המסמך יהיה תקף רק במשרד [לענייני אסירים ומשוחררים] למטרת תשלום המשכורות [לאסירים]." [החלטת ממשלת הרש"פ מספר 23 לשנת 2010, סעיף 5]

 

איתמר מרכוס

 

הרשות הפלסטינית (הרש"פ) מתגמלת את כל המחבלים הכלואים במשכורות חודשיות, כפי שמוגדר ב-" חוק האסירים והמשוחררים מספר 19 לשנת 2004 " (של הרש"פ):

"אסיר: כל מי שיושב בבתי הכלא של הכיבוש [כלומר, ישראל] על רקע השתתפותו במאבק נגד הכיבוש [כלומר, טרור נגד ישראל]... (סעיף 7 (1)). הרשות תשלם לכל אסיר משכורת חודשית (רַאתִבּ) שתיקבע בתקנון."

 

חוקי הרש"פ גם מגדירים את הנהלים הנדרשים כדי לאשר את הזכאות ולאפשר את התשלומים למחבלים הכלואים, ואלו נעשים בתיאום עם הצלב האדום הבינלאומי ומאושרים על ידו. השר ברש"פ האחראי על משכורות המחבלים האסירים, ראש הרשות לענייני אסירים ומשוחררים באש"ף, קדורה פארס, הודה לאחרונה בדבר התפקיד המרכזי של הצלב האדום בתהליך, בשידור בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ:

 

"הכיבוש (כלומר, ישראל) מונע מהצלב האדום לבקר את האסירים, וכתוצאה מכך הצלב האדום לא יכול לספק את המסמך שניתן לאסירים חדשים או ותיקים, שמראה שהם עודם בכלא. זהו המסמך שקבענו בנהלים [לחוק האסירים] שלנו כמסמך עיקרי [לאישור זכאות למשכורת]."

[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 31/01/2024, https://palwatch.org/page/34946]

 

"החלטת ממשלה מספר 23 לשנת 2010, בעניין תקנה לתשלום משכורת חודשית לאסיר" של הרש"פ מפרטת:

"סעיף 3 – מסמכים:

לצורך תשלום המשכורת החודשית של אסיר, קרוביו נדרשים להציג את המסמכים הנדרשים למינהלה המוסמכת, שהם:

1. מסמך מקורי של הצלב האדום המעיד על מעצרו, ויש להביא מסמך עדכני כל שלושה חודשים בשביל אסיר שעדיין נמצא במעצר."

 

התקנה הזו בחוק הרש"פ מצביעה על מעורבות פעילה מצד הצלב האדום, אשר מחייבת ביקור ראשוני, ולפחות ארבעה ביקורים מדי שנה לכל מחבל/ת כלוא/ה עד לתום תקופת המאסר, על מנת לאפשר לאסיר/ה לקבל את תגמולי הטרור שלו/ה.

אותה התקנה מציינת מסמך חשוב נוסף שהצלב האדום מספקת למינוי ייפוי כוח, אשר מאפשר למחבל לבחור אדם שיפתח חשבון בנק כדי לקבל את תשלומי תגמול הטרור שלו:

 

"סעיף 5 – ייפוי הכוח

1. ייפוי הכוח יתבצע באמצעות מסמך שמונפק על ידי הצלב האדום וחתום על ידי האסיר , או בייפוי כוח פרטי חתום על ידו ומאושר על ידי עורך דין מטעם המשרד ועל ידי המנהלה הכללית לעניינים משפטיים במשרד. המסמך יהיה תקף רק במשרד [לענייני אסירים ומשוחררים] למטרת תשלום המשכורות."

 

הדבר המשמעותי במשפט האחרון האחרונה בסעיף החוק הזה הוא שמסמך ייפוי הכוח שהצלב האדום מספק לרש"פ ישמש אך ורק למטרה אחת, שהיא לאפשר תגמולי הטרור.

בהחלטת ממשלת הרש"פ – שנת 2006, בעניין תקנות ביצוע לחוק האסירים והמשוחררים – "תקנה להבטחת משרות לאסירים משוחררים," הצלב האדום ממלא שוב תפקיד מרכזי.

  

"סעיף (3) לכל אסיר משוחרר יש זכות לקבל משרה באחד ממשרדי הממשלה או מנגנוני הרשות [הפלסטינית], באם יתמלאו התנאים הבאים:

1.  הוא עבר תקופת מאסר של חמש שנים ומעלה, עקב התנגדות לכיבוש; [זאת] בין אם תקופה זו הייתה רצופה או מקוטעת לפרקי זמן שונים.

2. התקופה/התקופות האלה מתועדת/מתועדות בניירות רשמיים מטעם ארגון הצלב האדום , או בתעודה מטעם המשרד האחראי, אשר תאמת את דבר מעצרו."

 

החלטת ממשלת הרש"פ מספר 15 לשנת 2013 – תקנת הבטחת משרות לאסירים משוחררים נחקקה בשביל להחליף את התקנה הקודמת משנת 2006, אך תפקיד הצלב האדום נשאר אותו הדבר:

"סעיף 4 - משכורת קצובה :

1. התנאים לקבלת משכורת קצובה [לאחר שחרור מכלא]:

1. (א) האסיר שהה בכלא תקופה של 5 שנים או יותר...

1. (ב) משך הזמן הזה מאושר במסמכים רשמיים מטעם הועדה הבינלאומית של הצלב האדום, או כל מסמך משפטי אחר המאשר את המעצר, כתב האישום, ופסק הדין."

 

בדצמבר 2023 הרש"פ פרסמה שוב את ההודעה הבאה, אשר מראה את התפקיד הבסיסי של הצלב האדום בתכנית תגמולי הטרור של הרש"פ:

"לקרובי האסירים הנכבדים, נא להמציא מסמך צלב [אדום] לאלה שאין להם גזר-דין ששמותיהם מופיעים בהמשך; מסמך צלב [אדום] מלווה בהחלטת [מעצר] מינהלי חדשה לאסירים המנהליים; ומסמך צלב [אדום] מלווה בהחלטת פסק דין לאסירים שנשפטו."

[פת"ח – סניף בית לחם, ערוץ הטלגרם, 04/12/2023]

 

הרשות לענייני אסירים של אש"ף גם פרסמה כדלהלן:

"על קרובי האסירים ששמותיהם מצוינים להלן, להמציא את מסמכי הצלב [האדום] כשהם חתומים. בכבוד רב."

 

בהמשך ההודעה מצורף דף ובו רשימה של אסירים ממחוז חברון של הרש"פ, שתקופת זכאותם למשכורות טרור מהרש"פ מסתיימת בדצמבר 2023. לצד שמות האסירים ברשימה כתוב: "להביא מסמך חדש של הצלב [האדום];" או: "להביא מסמך [מעצר] מנהלי עם [חתימת] הצלב [האדום]."

[הכותרת לפני הרשימה:] "על קרובי האסירים האלה למהר ולהביא מסמכי הצלב [האדום] חתומים חדשים – לפני 05/12/2023"

[הרשות לענייני אסירים של אש"ף – מינהלת חברון, עמוד הפייסבוק, 26/11/2023]

 

אסירים שנעצרו מאז ה-7 לאוקטובר– "צעד חרום" של הרש"פ משעה את הצורך בצלב האדום

מאז טבח ה-7 באוקטובר, שהיה מלווה גם באיומים וקריאות של אנשי פת"ח לפלסטינים בגדה המערבית להצטרף למתקפות, ישראל עצרה אלפי פלסטינים בחשד למעורבות בטרור הן בדרום הארץ, הן ברצועת עזה, ובגדה המערבית. הרש"פ הודיעה על 7,000 פלסטינים שנעצרו בגדה המערבית (שמתוכם בין 2000 ל-3000 שוחררו), ובנוסף הכירה הרש" ב- "606 עצירים המוגדרים כ-'לוחמים בלתי חוקיים' מקרב עצורי עזה" [עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה, 14/02/2024]. לפי חוק הרש"פ, כל האסירים המחבלים הללו – בין אנשי פת"ח, אנשי חמאס, או חסרי שיוך ארגוני – חייבים לקבל משכורות. אבל מאחר שהצלב האדום לא ביקר אצל החטופים הישראלים בעזה, ישראל לא התירה לצלב האדום לבקר מחבלים פלסטינים.

בתגובה לכך, הרש"פ החליטה לעקוף את התקנות של עצמה, לפרק זמן של ארבעה חודשים, ולהתחיל לשלם באופן מידי את משכורות תגמולי הטרור:

 

יו"ר הרשות לענייני אסירים קדורה פארס:

"הכיבוש (כלומר, ישראל) מונע מהצלב האדום לבקר את האסירים, וכתוצאה מכך הצלב האדום לא יכול לספק את המסמך שניתן לאסירים חדשים או ותיקים שמעיד שהם עדיין בכלא. זהו המסמך שקבענו בנהלים [של חוק האסירים] שלנו כמסמך עיקרי [לאישור זכאות למשכורת] אם כי לא היחיד. כעת כדי לטפל בעניין הזה, מאחר שיש אלפי עצורים חדשים והם לא יכולים להמשיך להיות תלויים ברחמי ישראל, שכן ישראל מונעת מהצלב האדום לבקר, אנו נקטנו צעד חרום כדי להסדיר את העניין, והתקבלה החלטה שאין צורך במסמך מהצלב האדום כדי לפתוח תיק [למשכורת לאסיר] החל מה-01/01/2024 ועד ל-30/04/2024 ."

[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 31/01/2024]

 

מסקנות:

מדיניות הרש"פ של תשלומי משכורות למחבלים כלואים, כולל מחבלים רוצחים, קיבלה גינויים נרחבים מצד מדינות המערב. התשלומים האלו נתפסים כמתן תמריצים לטרור. תוך שהוא מתעלם מכך, ארגון הצלב האדום הבינלאומי בחר לשחק תפקיד מרכזי בתהליך שמאפשר את התשלומים האלה למחבלים. כפי שניתן לראות לעיל, הצלב האדום מעורב באופן פעיל בתהליך המאפשר את תשלומי המשכורות למחבלים, ובכך הוא ממלא תפקיד פעיל במתן תמריץ לטרור הפלסטיני. בין המסמכים שהצלב האדום מספק למחבלים, יש מסמך שהרש"פ הגדירה בתור "המסמך שקבענו בנהלים [של חוק האסירים] כמסמך עיקרי" הנדרש לאישור הזכאות למשכורת . הצלב האדום נמצא תחת ביקורת קשה מאז ה-7/10 על חוסר היוזמה והנרפות שלו במתן עזרה לישראלים החטופים ברצועת עזה. מה שברור, לפי דיווח מכון "מבט לתקשורת פלסטינית", הוא שלא רק שהצלב האדום לוקה לאחרונה בחוסר פעולה לעזרת החטופים הישראלים בעזה, הארגון הזה במשך שנים ממלא תפקיד מרכזי ורשמי בתהליך תשלום תגמולי הטרור למחבלים הפלסטינים.הידיעה הקודמת הידיעה הבאהלארכיון פרסומי PMW
Created by swat