English

 


אלימות וטרור
מוסיקה ככלי הסתה לרצח
שיר בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ: "בלבו של העובר רשומה פלסטין, שהיד גאה בבטן אמו”
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 26/06/2018
 "כיוון התפילה הראשון” מאת הזמרת הסורית אסאלה נסרי: 

"השהידים שלנו בשיירות והעצמות שלנו הרים
לא נכנעים לשפל, לא נרתעים ממאסר
בלבו של העובר רשומה פלסטין
שהיד גאה בבטן אמו
ותישאר לנו המדינה הערבית, הערבית - פלסטין…
בחזינו [אנו מחזיקים] רובים ועינינו נשואות אלייך,
בתינו הן שוחות ונשמותינו יפדו אותך
הוי ירושלים, לא תישארי גזולה."
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 19 ו-26 ביוני, 2018]
לחצו לצפייה

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat