English

 


העולם ללא ישראל
"פלסטין" - במקום ישראל
מושל מחוז סלפית ברש"פ מעניק מגן הוקרה בצורת מפה המוחקת את ישראל
סוכנות הידיעות הפלסטינית העצמאית 'דוניא אל-וטן' - 07/06/2015
 


כותרת: "מחוז סלפית הוקיר אזרחים על שיתוף הפעולה שלהם בחיזוק תרבות השלום האזרחי"
"מחוז סלפית, הממסד הביטחוני וסניף סלפית של פת"ח הוקירו במשכן המחוז את האזרח פוזי שקיר, ואת הנהלת מנג'רה טיבה בכפר אלזאויה, על שיתוף הפעולה שלהם בשמירה על שלום האזרחים וביטחונם, וחיזוק תרבות השלום האזרחי במחוז.
ההוקרה נערכה בנוכחותם של ממלא מקום מושל מחוז סלפית המהנדס עבד אלחמיד אלדיכ, ומזכיר סניף סלפית של תנועת פת"ח עבד אלסתאר עואד"
 

 

בתמונה: ממלא מקום מושל מחוז סלפית עבד אלחמיד אלדיכל מציג את מגן ההוקרה בו מופיעה מפה של "פלסטין" הכוללת את כל שטחי מדינת ישראל
 


הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat