English

 


שכתוב ההיסטוריה
שכתוב ההיסטוריה הפלסטינית
השרידים הארכיאולוגיים מפריכים ההיסטוריה היהודית של ירושלים
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 27/02/2009
 


ראיון עם מנהל המכון הארכיאולוגי של אוניברסיטת אל-קדס, ד"ר מרואן אבו ח'לף:
     "האוצרות הארכיאולוגיים בירושלים מדגישים את עומק המורשת וההיסטוריה של העיר; כמוכן הם מדגישים את ערביותה ומפריכים את הטענות הישראליות, לפיהן היא עיר יהודית... ידוע כי ייתכן ותחת כל אבן ובכל פינה, בכל רחוב ובכל עיקול בירושלים יש שרידים; שרידים אלה אומרים: אנו ערבים, אנו מוסלמים, אנו נוצרים."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat