English

 


שכתוב ההיסטוריה
שכתוב ההיסטוריה הפלסטינית
הכנענים, "האבות הקדמונים של הפלסטינים", בנו את בית המקדש
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 02/08/2004
 


שני היסטוריונים פלסטיניים מלמדים אודות ההיסטוריה הפלסטינית: התנ"ך הוא עיוות של טקסט איסלאמי; העברים התנ"כיים היו ערבים-בדואים,נביאי התנ"ך הם נביאים של האסלאם; אין שום קשר בין העברים בתנ"ך ליהודים של היום; הכנענים הם אבות אבותיהם של הפלסטינים; השבטים העבריים של תקופת התנ"ך נכחדו ולא נותרו מהם שרידים.
ג'ריר אל-קדוה, היועץ של ערפאת לענייני חינוך:
     "בית המקדש הוא מפירות דמיונם [של היהודים]. בכל אופן, כאשר הגיעו בני עמנו או אבותינו הכנענים לפלסטין, הם בנו את בית המקדש... בירושלים."
ד"ר אסאא'ם סיסאלם, יו"ר מחלקת היסטוריה באוניברסיטה האסלאמית בעזה:
"אל לנו להתרכז רבות במה שמכונה שבטים עבריים, שהם בפועל שבטים בדואים-ערביים. אין להם קשר ליהודי כוזר האלה. השבטים האלו נמחקו וחדלו מלהתקיים ולא נותרו מהם עקבות."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat