English

 


שכתוב ההיסטוריה
שכתוב ההיסטוריה הפלסטינית

Share |
הקודם הבא

תת-שר ברש"פ: הפלסטינים היו בירושלים "מאות בשנים לפני היהדות"
סלווא הדיב, תת השר לענייני ירושלים וחברת המועצה המהפכנית של פת״ח: "ירושלים איננה רק עיר דתית. ירושלים הינה הציוויליזציה. היא עיר כנענית מזה אלפי שנים. העם הפלסטיני היה קיים בה מזה אלפי שנים, בין אם זה היה בבבל, באשור או בכנען,הם [הפלסטינים] התקבצו באזור הזה לפני כל דבר, מאות בשנים לפני היהדות... מהנדס וארכיאולוג ישראלים הביאו מטבעות ישראליים - שקלים ואגורות - וזרקו אותם על האדמה לפני שיקום [שכונת אל-כרמי במזרח ירושלים] כדי להוכיח, לאחר עשרות ומאות שנים, כי 'היינו קיימים כאן.' הם גונבים את ההיסטוריה ואת הגיאוגרפיה."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 24/05/2015 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat