English

 


שכתוב ההיסטוריה
שכתוב ההיסטוריה הפלסטינית

Share |
הקודם הבא

משה המוסלמי הוציא את המוסלמים ממצרים
"אנו רוצים להבהיר לעולם - כי דוד של התנ"ך אינו קשור לדוד של הקוראן; שלמה של התנ"ך אינו קשור לשלמה של הקוראן, ולא שאול ולא יהושוע בן נון. יש לנו מנהיג גדול, שאול [של הקוראן] אשר הביס את 'עם הענקים' והרג את גוליית, וזהו ניצחון מוסלמי מרהיב. המוסלמים מבני ישראל יצאו ממצרים בהנהגת משה, ולמרבה הצער, חוקרים רבים מכחישים את יציאת העשוקים האלה, אשר שוחררו על ידי מנהיג גדול כדוגמת משה המוסלמי, המנהיג המאמין, המוסלמי הגדול, אשר ירש אותו שאול, בהנהגת המוסלמים האלה, לשחרור פלסטין. זה היה המקרה הראשון של שחרור פלסטיני באמצעות מאבק מזוין, לשחרר את פלסטין מעם הענקים בהנהגת גוליית. זה ההיגיון שלנו וזו התרבות שלנו."
הערוץ הישיר, הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח) 15/02/2012 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat