English

 


שכתוב ההיסטוריה
שכתוב ההיסטוריה הפלסטינית

Share |
הקודם הבא

הטלוויזיה הפלסטינית מציגה את ישראל ככובש קולוניאליסטי זר, טוענת כי ההיסטוריה היהודית הקדומה היא פלסטינית
הקליפ מציג אישה שלפי הנראה מייצגת את "הפלסטינים הקדומים" (או יתכן שאת המוסלמים), והיא עוברת בתחנות שונות בהיסטוריה של הארץ - כשהיא למעשה מחליפה את מקומו של העם היהודי בהיסטוריה. בתחילת הקליפ האישה מוצגת בסצנה שלווה והרמונית, כשהיא מאכילה יונים. לפתע מוטרדת השלווה, הציפורים מתפזרות ועל התמונה משתלט הכובש הרומאי (תמונה זו למעשה מייצגת את כיבוש יהודה על ידי הרומאים והחרבת בית המקדש ב-70 לספירה.) לאחר שהאישה בורחת מהחייל הרומאי הקדום, היא נתקלת בחייל צלבני (המייצג את הכיבוש הצלבני של הארץ במאה ה-11), אחר כך היא נתקלת ובורחת מחייל בריטי, ולבסוף היא עוברת על פני יהודי (חובש כיפה) המתייחס אליה בגסות וזורק עליה סיגריה בוערת.
בסצנת הסיום, האישה הבורחת, המייצגת את "פלסטין", מסיימת את מנוסתה כאשר מגיע המושיע שלה רכוב על סוס - הוא צלאח א-דין "החדש" (צלאח א-דין היה הכובש המוסלמי אשר הביס את הצלבנים וגירש אותם מן הארץ) - והוא מושיט את ידו ועוזר לה לעלות להר. הוא מסמל את בוא המושיע אשר "ישחרר את פלסטין" מהשלטון היהודי-ישראלי. בסיום הקליפ האישה עומדת בפסגת ההר וכבר אינה בורחת מאף אחד. עמידה זו מסמלת כי כשם שיתר השליטים הזרים נעלמו, כך גם השלטון הישראלי יעלם.
כאמור, האישה ככל הנראה מסמלת "עם פלסטיני קדום", והדמויות האחרות מסמלות שליטים זרים שונים ששלטו באדמת ישראל. יהודים- ישראלים מתוארים בקליפ כשליט הזר התורן, בעת הנוכחית, אשר יובס ויסולק כמו הרומאים, הצלבנים והבריטים.

הערה: קליפ זה שודר לראשונה ב-2 במרץ, 2012, ושוב ב-21 וב-29 באפריל, ב-25 - 26, וב-31 במאי, ושוב ב-7 וב-17 ביוני, 2012.
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 17/06/2012 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat