English

 


שכתוב ההיסטוריה
שכתוב ההיסטוריה הפלסטינית

Share |
הקודם הבא

הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ: לירושלים יש ״שורשים ערביים-פלסטיניים-כנעניים״
קריין הטלוויזיה הפלסטינית: שלטונות הכיבוש לא חדלות לפעול משינוי תווי פניה של ירושלים הכבושה. תמנון היהוד פורס ]את זרועותיו[ כדי לבלוע את מה שנותר מהשרידים ומהאתרים ההיסטוריים שהשאירו את חותמם על העיר במשך אלפי שנים. מבין האתרים הללו הוא מעיין סילואן (כלומר, מעיין הגיחון( שהכיבוש הפך אותו למסלולי הליכה תלמודיים..."כתב
הטלוויזיה הפלסטינית: "אנחנו בברכת סילואן. זהו אתר היסטורי שלבטח יש לו שורשים ערביים-פלסטיניים-כנעניים..."

פח'רי אבו דיאב, חבר הוועדה להגנת האדמות והנכסים בסילואן: "לפני 5,000 שנה, היבוסים והכנענים הערבים
באו וייסדו את ירושלים... היהודים הבינו את ההיסטוריה ואת החשיבות של האתר ההיסטורי הזה, ורצו להנחית נרטיב מקראי-תלמודי-יהודי על המקום הזה כדי לזייף את העובדות ולהוכיח שיש להם עבר והיסטוריה באזור הזה."

הערות: מעיין השילוח (מעיין הגיחון) – מעיין טבעי ששימש בעת העתיקה כמקור מים של העיר ירושלים. המעיין נמצא בתחומי הגן הלאומי עיר דוד, באזור שבו נמצאת כיום השכונה סילואן במזרח ירושלים.

ברכת השילוח – מאגר מים הנמצא בתחומי הגן הלאומי עיר דוד. באזור שבו נמצאת כיום השכונה סילואן במזרח ירושלים. ככל הנראה הברכה נחפרה ונעשה בה שימוש לראשונה בתקופת בית המקדש הראשון (כ-1000 – 586 לפנה"ס). הברכה הורחבה בתקופת בית שני (530 לפנה"ס – 70 לספה"נ) במסגרת מפעל המים של ירושלים, אך היא השימוש בה נפסק אחרי חורבן בית המקדש השני ב-70 לספה"נ. באתר נבנו כנסייה ביזנטית וברכה נוספת במאה החמישית לספה"נ.

המונח "ערבי-פלסטיני-כנעני" שהרשות הפלסטינית משתמשת בו הוא אנכרוניזם. "כנען" היא שם תנ"כי של ארץ ישראל מהאלף השני לפנה"ס. השם "פלסטין" הוא מאוחר הרבה יותר לכך, מהמאה השנייה לספה"נ, והוא ניתן על ידי הרומאים ששינו את השם יהודה/ישראל "פלשתינה" בתור עונש על המרד של העם היהודים. הכיבוש הערבי של האזור היה רק במאה השביעית לספה"נ.
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 11/03/2015 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat