English

 


שכתוב ההיסטוריה
ישו מוצג כ"מוסלמי פלסטיני"

Share |
הקודם הבא

ישו מוצג באופן שגוי כ"פלסטיני" ע"י המופתי של הרש"פ
"אנו מדברים על שרשרת מתמשכת [של נביאי האסלאם] מאדם הראשון עד מוחמד. זוהי שרשרת מתמשכת, המייצגת את הקריאה למונותיאיזם [אמונה באל אחד], ואת שליחות האסלאם... הנביאים היו כולם בני דת אחת... ישו נולד בארץ הזאת. הוא חי בארץ הזאת. ידוע שהוא נולד בבית לחם.כמו כן הוא חי בנצרת, היה בירושלים, ולכן הוא פלסטיני במלוא מובן המילה. אנו מכבדים את ישו, אנו מאמינים בו [כנביא מוסלמי] כמו שאנו מאמינים בנביא מוחמד."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 21/04/2009 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat