English

 


שכתוב ההיסטוריה
ישו מוצג כ"מוסלמי פלסטיני"

Share |
הקודם הבא

המופתי הפלסטיני, מוחמד חוסין: ישו ומריה היו פלסטינים
"ישו נולד בארץ הזאת, גדל בארץ הזאת, והטיף את תורתו בארץ הזאת. ועל כן, אנחנו יכולים להגיד, שהוא ואימו [מריה] היו פלסטיני מובהקים"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 12/05/2009 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat