English

 


שכתוב ההיסטוריה
ישו מוצג כ"מוסלמי פלסטיני"

Share |
הקודם הבא

המופתי הפלסטיני, מוחמד חוסין: "ישו הוא פלסטיני מובהק"
"העם הפלסטיני הוא עם מושרש באדמה הזו, מאז הכנענים ומאז היבוסים. הנוכחות הערבית, הנוצרית והמוסלמית על אדמה זו לא נפסקה. ישו הוא פלסטיני מובהק."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 30/11/2012 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat