English

 


חשוב מבחינה היסטורית
אחריות מדינות ערב לבעיית הפליטים

Share |
הקודם הבא

עבאס: ערביי צפת עזבו מרצונם החופשי ב-1948 ונהפכו לפליטים
יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס:
"צבא ההצלה [הערבי] נסוג מהעיר [צפת ב-1948], דבר שגרם לכך שהאנשים [הערבים] החלו לעזוב.
בצפת, בדיוק כמו בחברון, [הערבים] פחדו שהיהודים ינקמו בהם על טבח 1929 (מאורעות תרפ"ט). טבח 1929 התאפיין באלימות קשה במיוחד בצפת ובחברון(65 יהודים נרצחו בחברון, 18 בצפת). נציין את 3 הגברים מהערים הללו שהוצאו להורג (בבית משפט של המנדט הבריטי, "על רצח אכזרי") עטאא' אל-זיר, [מוחמד] ג'מג'ום ופואד חיג'אזי. חיג'אזי מצפת, ושני האחרים מחברון. הפחד השתלט על האנשים (ערביי צפת ב-1948) וזה גרם להם לעזוב את העיר באופן לא סדיר."

מוחמד ג'מג'ום, פואד חיג'אזי ועטא אל-זיר – על פי דו"ח שממשלת בריטניה הגישה לחבר הלאומים, "הם ביצעו מעשי רצח אכזריים במיוחד [של יהודים] בצפת ובחברון," וכן הורשעו בתקיפת חיילים בריטיים ב-1929.
הם הוצאו להורג על ידי ממשלת המנדט הבריטי ב-1930.
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 01/01/2013 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat