English

 


מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
עידוד השהאדה נוחל הצלחה

Share |
הקודם הבא

אמא שולחת את בנה לפיגוע התאבדות (2002)
אום נידאל עם בנה מוחמד, חמוש ומוכן לבצע את פעולת הטרור: "בחיי, זה היום הטוב ביותר שלי. אני מרגישה שהבורא מרוצה ממני, כי אני נותנת משהו [את בני] למענו. הייתי רוצה לתת עוד [בנים] בתור כפרה למען אללה, וכדי שיתנופף מעל פלסטין דגל [האסלאם] - "אין אלוהים מלבד אללה... נכון שאין דבר יקר יותר מהילדים, אך למען אללה אנו נותנים בקלות את היקר."

אום נידאל לאחר מות בנה: "נתתי את בני לג'יהאד למען אללה. זאת חובתנו הדתית. אם הייתי מרחמת עליו, או נותנת לו להתחרט - זה לא היה צודק, הייתי עושה טעות. אני לא רוצה ללכת לפי תחושותיי, תחושות אימהיות. הנחתי אותן בצד למען משהו חשוב יותר, למרות שזה גם קשור לתחושות אימהיות. למה? כיוון שאני אוהבת את בני, ואני רוצה לבחור עבורו את הטוב ביותר. והטוב ביותר אינו חיי העולם הזה. לנו יש את חיי העולם הבא שהם האושר הנצחי, ואם אני אוהבת את בני, אבחר עבורו את האושר הנצחי. הכבוד שאני מקבלת מילדיי החיים, אינו כמו הכבוד שהשהיד נתן לי. הוא ילמד עלינו זכות ביום תחיית המתים. מה עוד אפשר לבקש? אינשאללה, אנחנו נהייה אתו בגן-עדן. זה הטוב ביותר שאני יכולה לייחל. הכבוד הרב ביותר שנתן לי [בני] הוא נפילתו כשהיד.

[אתר האינטרנט של החמאס, 2002]
01/03/2002 (1 דקות.)

נושאים בדף זה
1- ילדים שואפים לשהאדה
2- מבוגרים שואפים לשהאדה
3- הורים חוגגים את מות ילדיהם

1- ילדים שואפים לשהאדה2- מבוגרים שואפים לשהאדה3- הורים חוגגים את מות ילדיהם

הורים של מחבל חוגגים את "מותו כשהיד" של בנם כמו "חתונה"
17/02/2018 (1דקות.)
אימו של מחבל שדקר למוות נערה בת 13 בעת שישנה במיטתה: "בני גיבור, הוא עשה אותי גאה"
30/06/2016 (1דקות.)
אחיותיו של מחבל שדקר שלושה: "אני שמחה על כך שאחי שהיד... אני אמות מות שהידים" "אני שמחה. הוא חתן”
01/11/2015 (1דקות.)
אביו של מחבל שרצח שוטרת ישראלית מברך על מות השהידים של בנו
03/02/2016 (1דקות.)
אמו של מחבל שרצח שני ישראלים מביעה שמחה על מותו של בנה כשהיד: ״הו אם השהיד, השמיעי צהלות שמחה״
10/10/2015 (1דקות.)
קרוב משפחתו של מחבל: ההלוויה היא ״חתונה, שמחה. אנחנו מחשיבים אותו [היד] אצל אללה״
05/10/2015 (1דקות.)
הוריו של מחבל שרצח 2: ״אני גאה בכך שבני מת כשהיד... הוא נקם את [נשות פלסטין] באויבים הטמאים״
09/10/2015 (1דקות.)
פעילת זכויות נשים פלסטינית מסבירה למה אמהות פלסטיניות שמחות במות בניהם
16/05/2015 (1דקות.)
אמו של שהיד: "אנחנו חשות צער" לאבד ילד, אבל אנו צוהלות משמחה "כי הילד שלנו הולך לגן עדן"
21/03/2015 (1דקות.)
אמו של המחבל שרצח 5 בבית הכנסת: "מה יפה מותכם כשהידים"
19/11/2014 (1דקות.)
אמו של המחבל שרצח את שלושת הנערים: "הוא אציל ונקי כפיים וישר"
23/09/2014 (1דקות.)
אם פלסטינית חוגגת את מות בנה: "זאת הפעם הראשונה שאני רואה שמחה בלבי"
12/09/2014 (1דקות.)
אמא שולחת את בנה לפיגוע התאבדות (2002)
01/03/2002
אם פלסטינית על בנה השהיד: הוא רצה 70 נשים
02/08/2011 (1דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית ביקרה אם של מחבלת מתאבדת, שבתגובה לחדשות על מות ביתה אמרה: "אני רוצה לשיר, דארין כלה
03/08/2011 (1דקות.)
אישה פלסטינית חוגגת את מותו של בן משפחה כ"שהיד"
26/12/2010 (1דקות.)
אם פלסטינית מייחלת לבנה שימות כשהיד כדי שיוכל להתחתן עם בתולות גן העדן
21/01/2003 (1דקות.)
איש דת ברשות הפלסטינית מספר אודות אב שהתפלל לשהאדה של בנו
03/11/2006 (1דקות.)
אימו של שהיד מברכת על מות בנה: "המסר שלי לכל אימא הוא שתקריב את בנה למען פלסטין"
11/02/2010 (4דקות.)


ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat