English

 


סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
נשים בחברה הפלסטינית

Share |
הקודם הבא

טלוויזית הרש"פ מעלה את בעיית הערך הפחות של נשים בחברה הפלסטינית
התשדיר נפתח בהצגת אישה הסובלת מכאבים של צירי לידה והיא קוראת לבעלה, הצופה בטלוויזיה, שייקח אותה לבית החולים. הוא מסרב, וטוען כי היות שהלידה הצפויה היא של ילדה חמישית, העניין אינו דחוף ואפשר לחכות עד הבוקר. לאחר מכן האישה מתמוטטת מכאבים. מאוחר יותר, בבית החולים, הרופא מודיע לבעל כי התינוק מת בגלל העיכוב בהבאתו לבית החולים, והאיש אומר לרופא: "זה לא נורא, יש לה עוד ארבע אחיות." אזי מודיע לו הרופא כי היילוד היה בן, והאיש מתמוטט בצער.
התשדיר מסתיים בציטוט הבא:
"הנביא מוחמד אמר: מי שיש לו שלוש בנות, והוא נהג בן בסבלנות, וסיפק את כלכלתן ואת כסותן, הן תשמשנה לו מגן מפני אש [הגיהנום]."
[מתוך קובץ המסורות 'סנן אבן מאג'ה', 3669]
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 27/10/2010 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat