English

 


סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
נשים בחברה הפלסטינית

Share |
הקודם הבא

אישה מוסלמית "צריכה לציית לבעלה" ו"אין לה זכות למנוע ממנו את זכותו" [לקיים איתה יחסי מין] - מופתי של הרש"פ
המופתי הפלסטיני מוחמד חוסיין בתוכנית שאלות ותשובות לחודש הרמדאן ששודר בטלוויזיה הפלסטינית.

תמליל:
12/08/2012:
מנחה הטלוויזיה הפלסטינית קורא שאלה: "גבר שאינו צם ולא מתפלל, אבל לפי חוקי השריעה – אם הוא רוצה לקיים יחסי זמן התפילה, [ואשתו] מסרבת, אולי מהסיבה: 'אינך מתפלל ולא צם'."
המופתי: "זאת לא סיבה..."
מנחה: "האם יש לה זכות [לסרב] לפי השריעה?"
המופתי: "לא. זאת זכותו [לקיים איתה יחסי מין]. אבל אנו אומרים לו: עליך לציית לאללה. ובאותה מידה שאתה מספק את צרכיך, שהם למעשה בהמיים ויצריים, עליך לקיים את חוקי אללה ומצוותיו, שהם חשובים יותר. עם זאת, זאת זכותו. והאישה לא יכולה למנוע ממנו את הזכות הזאת, ביחוד בזמן המותר, בלילה."

מנחה הטלוויזיה קורא שאלה: "מה הדין לגבי אישה שעורכת קניות עד השעה שלוש בלילה [במהלך הרמדאן]?"
המופתי: "באופן כללי אישה צריכה לצאת מהבית [רק] על דעת בעלה. אם היא יוצאת מהבית על דעתו ובאישורו, אין בכך שום מניעה."

2/08/2012:
מנחה הטלוויזיה קורא שאלה: "מה יעשה גבר אם אשתו לא מכינה לו את הסעודה המפסקת [לפני הזריחה]?"
המופתי: "בעיקרון האישה צריכה לציית לבעלה ושהוא יהיה מרוצה ממנה."
מנחה: "הארוחה המפסקת היא מסורת אסלאמית."
המופתי: "הם מקיימים את זה ביחד"..."האישה צריכה לעזור לבעלה ולמשפחה בכך שהיא מכינה להם את הארוחה המפסקת, וכל המשפחה משתתפת. היא תזכה לשכר על קיום המסורת הזאת ולשכר נוסף על הציות לבעלה."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 12/08/2012 (2 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat