English

 


סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
נשים בחברה הפלסטינית

Share |
הקודם הבא

המופתי של עזה מטעם הרש"פ מסביר כיצד על בעל להכות את אשתו: "לא מכות מהסוג שבו מגיעה משטרה"
המופתי של עזה, חסן אל-לחאם: "אללה יצר פתרון לעניין הזה (כלומר, סכסוכים בין בני זוג). כיצד? אללה אמר: הזהירו אותן (את הנשים), התרחקו מהן, הכו אותן, והביאו בורר ממשפחתו ובורר ממשפחתה. [רק] לאחר מכן מגיעים הגירושין. הבעל מתחיל באזהרה."
מנחה: "הסבר לצופים את השלבים שהבעל צריך לבצע."
המופתי: "האזהרה צריכה להתבצע באמצעות דיבור מנומס של הבעל אל אשתו, כשהוא מפגין יחסים טובים קיום דו שיח, כבוד ואנושיות. זו שעומדת מולך היא בת אדם. יש לה קיום עצמאי וראויה לכבוד. לא קנית אותה כשפחה, ולא קנית אותה בשוק. זו אישה מכובדת ממשפחה מכובדת, כמו שאתה גבר מכובד ממשפחה מכובדת. יכול גם להיות שהיא ממשפחה מכובדת יותר בחברה משלך, אולם, היא הפכה להיות אשתך, והיא תחת מרותך, והיא תחת חסותך כדי שאתה תנהג בה לפי מצוות האל. האזהרה תתבצע באמצעות מילה טובה, באמצעות יחס טוב, במילים יפות, ובעין טובה."
מנחה: "כדי לעצור את החמרת הסכסוך ולפתור אותו."
המופתי: "זוהי האזהרה. אם היא טועה, הוא יבהיר לה : 'זה אסור לך, וכולי.'"
מנחה: "מה השלב הבא אחרי האזהרה, כבוד השיח'?"
המופתי: "הוכיחו אותן והתרחקו מהן (ציטוט מהקוראן). ההתרחקות היא בחדר המיטות, בבית. לא בחוץ. כלומר, הוא לא יראה מול אנשים אחרים שיש בעייה, אך בתוך הבית, בשעת השינה, אם הוא מתרחק ממנה, ולא מדבר איתה בחדר המיטות, היא תשאל למה, ואז הוא יסביר לה: את עשית טעות ואני כועס על זה. ייתכן שזה יוביל לפיוס... לאחר האזהרה וההתרחקות, מגיעות המכות - מכות שאינן גורמות לכיעור. הנביא [מוחמד] אמר: 'אל תכו בפנים ואל תגרמו לכיעור.' כלומר, לא מכות מהסוג שבו מגיעה משטרה, והוא שובר את ידה, ונוזל דם ו[המכה] מכערת את הפנים. לא. כמו שנאמר [בחדית’] 'אילולא [הפחד מנקמת דם], הייתי מכה אותך מכות מכאיבות עם מברשת קטנה' ... מכות אין פירושן לגרום לכיעור, או לגרום נזק או להשפיל. המכות יהיו מעין הלצה. הוא יכה אותה בצחוק. לא מכה ששוברת עצם, ולא מכה שמכערת את הפנים, והוא לא יקלל אותה, וכדומה. המכות האלה הן מעין תזכורת, שהאהבה שאללה ציווה עליה עדיין מצויה בינינו."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 08/02/2016 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat