English

 


סילוף והכחשת שואה
הכחשת השואה, עלילות וסילוף
בכירה בפת"ח: ישראל מבצעת "שואה"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 14/07/2014
 


כותרת: "[מושלת מחוז רמאללה, לילא] ר'נאם: 'שואה של הכיבוש מעלה את עמנו ואדמתנו באש, ועל העולם להתערב באופן מידי להפסקתה'"
     "מושלת מחוז רמאללה ואל-בירה, לילא ר'נאם, אמרה כי מה שהכיבוש ומתנחליו מבצעים נגד עמנו חסר המגן הינו בבחינת שואה של הכיבוש, ששמה לה למטרה את עמנו ואדמתנו ומעלה אותם באש."
לחץ כאן לדיווח

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat