English

 


סילוף והכחשת שואה
הכחשת השואה, עלילות וסילוף

Share |
הקודם הבא

הכחשת השואה על ידי איש דת פלסטיני בכיר: "בכל אירופה לא היו שישה מיליון יהודים"
מזכ"ל מועצת חכמי הדת והמטיפים בירושלים:
"[גדר ההפרדה היא תסמין של] ההיגיון היהודי שנשלט על ידי "הגטו". הגטו הוא החיים בשכונה מבודדת ליהודים בלבד. לכן הם אינם יכולים לחיות עם קבוצות אחרות, כי הם חושבים שתרבותם ודתם מחייבות אותם לקיים קשרים בינם לבין עצמם, ומתוך השקפה של עליונות כלפי האחרים.
לכן הם, למשל, לא התפזרו בשכונות [במדינות] המערב, אלא גרו במה שמכונה "גטו".
הגטו לא נכפה עליהם, כפי שחושבים, אלא הם שכפו אותו על עצמם.
ובכן הגדר הזו, אין רק גדר אחת, יש גדרות רבות.
הביטי אל העיר לוד למשל, או על רמלה. אין עירוב בין האוכלוסיות השונות, בעלי אזרחות ישראלית. יש הפרדות. הסיבה לכך, היא המנטליות הישראלית, מנטליות הגטו, מנטליות שלילת האחר ואי יכולת לדו-קיום עימו. [היהודים] מנפחים כל מעשה של האחרים נגד יהודי כלשהו בעולם. בהקשר זה עולה סוגיית השואה, שכל העולם עדיין עוסק בה. ישנו מקום שנקרא "יד ושם לשואה ולגבורה", כשידוע שבכל אירופה לא היו שישה מיליון יהודים."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 17/07/2009 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat